Informacja dotycząca obiadów szkolnych!

Wszyscy uczniowie chcący korzystać z obiadów szkolnych zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu u pani intendentki w celu aktywowania karty. Kartę można aktywować również przez Librusa wysyłając wiadomość do pani intendentki Izabeli Wróblewskiej (adresat Pedagog/Psycholog szkolny) podając imię i nazwisko dziecka, klasę oraz nr kontaktowy do rodzica/opiekuna dziecka. Nowi uczniowie chcący korzystać z obiadów szkolnych muszą zgłosić się osobiście do pani intendentki w celu rejestracji w systemie. Obiady wydawane będą od 6.09.2017r. (środa) dla uczniów którzy dokonają aktywacji karty. Płatności za obiady za miesiąc wrzesień należy dokonać od 1-10 października przelewem na nr konta podany na stronie internetowej szkoły. Informacja o dokładnej należności dla każdego ucznia zostanie podana 2.10.2017r. na stronie internetowej szkoły w zakładce stołówka szkolna.
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale