"Czytanie daje moc" - podsumowanie projektu edukacyjnego

W naszej szkole przez cały maj realizowaliśmy projekt edukacyjny „CZYTANIE DAJE MOC”. W projekcie uczestniczyli wszyscy uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych. Realizując projekt, na każdym poziomie edukacyjnym, prowadziliśmy międzyklasową rywalizację. W ramach projektu uczniowie ze wszystkich klas mieli szereg zadań do wykonania. Aby je wykonać musieli sięgać do różnych źródeł informacji. Wykazać się talentem literackim, plastycznym, aktorskim, znajomością literatury pięknej, znajomością przysłów czy ogólnym oczytaniem. Za każde wykonane zadanie klasy otrzymywały punkty, które gromadziły na swoim koncie. Do zgromadzonych punktów za wykonane zadania, na koniec maja, zostały dodane punkty za czytelnictwo w ciągu całego roku szkolnego.
Uczniowie walczyli o nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców. Nagrodą, dla zwycięskiej klasy - na każdym poziomie edukacyjnym - był bon w wysokości 100,00 zł do zrealizowania na cele kulturalno-rozrywkowe np. na wycieczce lub w Dzień Dziecka.
30 maja, podczas uroczystego apelu, zostały ogłoszone wyniki międzyklasowych rywalizacji i zwycięskie klasy otrzymały - z rąk Dyrekcji szkoły - zdobyte, dużym nakładem pracy, nagrody.

Wyniki rywalizacji klas:

  • spośród klas czwartych zwyciężyła klasa 4a,
  • spośród klas piątych zwyciężyła klasa 5d,
  • spośród klas szóstych zwyciężyła klasa 6c.

ZOBACZ TABELĘ RYWALIZACJI


Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców,

działającej przy Zespole Szkół Sportowych,

za okazaną pomoc i ufundowanie nagród.

A.B.

Klasa 4a

Klasa 5d

Klasa 6c

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale