„Krótka historia książki” – konkurs na klasowy lapbook

Jednym z zadań obowiązkowych, które musieli wykonać piąto- i szóstoklasiści w ramach projektu edukacyjnego „Czytanie daje moc” było opracowanie lapbooka. Uczniowie, posługując się różnymi dostępnymi źródłami informacji musieli prześledzić historię książki i w formie lapbooka przedstawić jej najważniejsze etapy rozwoju od najstarszych form: tabliczek kamiennych, glinianych, zwojów papirusowych, kodeksów pergaminowych, pierwszych książek drukowanych, czyli inkunabułów do współcześnie obowiązującej formy kodeksu drukowanego na papierze, nie zapominając oczywiście o najnowszej formie książki – e-booku.
Najładniej wykonana przez uczniów w każdej z klas praca trafiła do biblioteki na konkurs. Lapbooki te zostały ocenione przez jury. Pod uwagę wzięto zawartość merytoryczną lapbooka oraz pomysłowość i estetykę wykonania. Za wykonane zadanie klasy otrzymały punkty do międzyklasowej rywalizacji. Klasowe lapbooki zostały wystawione w bibliotece do wglądu wszystkich uczniów.

A.B.

 
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale