Do klas VII SSP nr 2

Terminy rekrutacji:

8.05.2017 godzina 1500 – sala 119 – test kompetencji językowych

9.05.2017 godzina 1500 pływanie klasa 7 – basen MOSiR

10.05.2017 godzina 1530 siatkówka klasa 7 duża sala gimn. ZSS Radlin

11.05.2017 godzina 1530  szermierka klasa 7 sala szermiercza MOSiR

26 maja br. następuje ogłoszenie wyników z testu sprawności fizycznej oraz testu kompetencji językowych
23 czerwca br. do godziny 1500 składanie w sekretariacie oryginałów świadectw (nie dotyczy uczniów SP 2),
30 czerwca br. do godziny 1500 ogłoszenie listy przyjętych do klasy VII sportowej i dwujęzycznej.
Uczniowie przyjęci do klasy sportowej są zobligowani dostarczyć do 1 września br. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej w przychodni sportowo – lekarskiej.
Zajęcia sportowe w klasie będą realizowane w wymiarze 10 obowiązkowych godzin tygodniowo.
wniosek kl.7_ogolna.doc

wniosek kl.7_ogolna.pdf

wniosek kl.7_sport.doc

wniosek kl.7_sport.pdf

TEST KOMPETENCJI.doc

TEST KOMPETENCJI.pdf

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS VII SPORTOWEJ.doc

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS VII SPORTOWEJ.pdf

Rekrutacja do oddzialu dwujezycznego.doc

Rekrutacja do oddzialu dwujezycznego.pdf

oswiadczenie rodzica[1].doc

oswiadczenie rodzica[1].pdf

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale