Do klas IV SSP nr 2

Terminy rekrutacji:
9.05.2017 godzina 1730 gimnastyka klasa 4 – mała sala gimn. ZSS Radlin
11.05.2017 godzina 1530 szermierka klasa 4 – sala szermiercza MOSiR
11.05.2017 godzina 1715 siatkówka klasa 4 - duża sala gimn. ZSS Radlin
18.05.2017 godzina 1500 pływanie klasa 4 – basen MOSiR

26 maja br. następuje ogłoszenie wyników z testu sprawności fizycznej,

 
23 czerwca br. do godziny 1500 składanie w sekretariacie oryginałów świadectw (nie dotyczy uczniów SP 2),

 
30 czerwca br. do godziny 1500 ogłoszenie listy przyjętych do klasy IV sportowej.

 
Uczniowie przyjęci do klasy sportowej są zobligowani dostarczyć do 1 września br. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej w przychodni sportowo - lekarskiej.

wniosek kl.4_ogolna.doc

wniosek kl.4_ogolna.pdf

wniosek kl.4_sport.doc

wniosek kl.4_sport.pdf

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS IV SPORTOWEJ.doc

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS IV SPORTOWEJ.pdf

oswiadczenie rodzica.doc

oswiadczenie rodzica.pdf

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale