"Nie tylko w świecie ciszy - usłysz mnie” - innowacja pedagogiczna

Od 1 marca w naszej szkole wprowadzana jest innowacja pedagogiczna: „Nie tylko w świecie ciszy - usłysz mnie”. Skierowana jest do uczniów klasy 1c - integracyjnej. Jest to innowacja metodyczno-organizacyjna.
Autorkami innowacji są: wychowawca klasy 1c - mgr Małgorzata Konsek, oraz nauczyciel wspomagający - mgr Estera Kwaśnik.
Cele innowacji:

  • Budzenie otwartości i wrażliwości na osoby niesłyszące i niedosłyszące.
  • Poznanie specyfiki komunikacji z osobą głuchą lub niedosłyszącą.
  • Uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych.
  • Budzenie u uczniów chęci pomocy innym.

 
Innowacja będzie prowadzona w klasach I, II i III szkoły podstawowej, w klasie integracyjnej. W czasie zajęć będzie pokazywany uczniom sposób porozumiewania się za pomocą gestów. W klasie pierwszej, wykorzystując formę zabawy, będzie prowadzona nauka alfabetu palcowego równolegle z wprowadzanym wzorem litery.
W klasie drugiej i trzeciej będą uczone wybrane znaki języka migowego.
Uczniowie będą zachęcani do integracji, do burzenia granic między osobami zdrowymi a tymi, którzy mają różne deficyty rozwojowe.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale