Program ERASMUS+

  

Miło nam poinformować, że nasza placówka

(Zespół Szkół Sportowych)

zakwalifikowała się do programu ERASMUS+

 
      Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.
      Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w nim w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją.

      Nasza placówka uzyskała na realizację projektu złożonego w ramach programu Erasmus+ 40502,00 euro. Wniosek o zakwalifikowanie się do programu w kategorii Mobilność kadry edukacji szkolnej został napisany przez nauczyciela języka angielskiego, mgr Joannę Mikę i nauczyciela języka polskiego, mgr Teresę Wowrę. Projekt nosi tytuł "Mogę lepiej" i będzie realizowany przez 24 miesiące (od 01.06.2015r. do 01.06.2017r.). Jest on nastawiony na rozszerzenie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli, co z kolei ma służyć poprawie jakości pracy szkoły oraz znacząco wpłynąć na umiejętności uczniów. Uczestnicy projektu wezmą udział w działaniach przygotowawczych (kurs języka angielskiego, przygotowanie kulturowe) oraz w dwutygodniowych kursach językowych i metodycznych. które będą miały miejsce w Anglii.

      Dlaczego zdecydowaliśmy się aplikować do programu Erasmus+?
Otóż jesteśmy szkołą sportową, co powoduje, że uczniowie klas sportowych dosyć często biorą udział w zawodach, a co za tym idzie, opuszczają zajęcia edukacyjne, mają problem z nadrobieniem materiału realizowanego podczas ich nieobecności. Poprzez udział w programie Erasmus+ chcemy zniwelować ten problem i w sposób optymalny rozwijać umiejętności nie tylko naszych uczniów, ale także kadry pedagogicznej. Pragniemy bowiem w przyszłości, po przygotowaniu kadry, stworzyć platformę edukacyjną dla uczniów wyjeżdżających na zawody, aby poprzez e-learning mogli nadrabiać zaległości, realizować projekty w ramach platformy e-Twinning, uczestniczyć w programie Erasmus+ w ramach Akcji 2.
To z kolei będzie pomocne w wyrównywaniu i zwiększaniu szans edukacyjnych naszych uczniów.
Planujemy także stworzyć specjalistyczną klasę językową, stąd potrzeba rozszerzenia kompetencji językowych nauczycieli specjalistów z różnych dziedzin. Ponadto w zakresie nauczania języka angielskiego istnieje potrzeba usprawnienia kompetencji metodycznych nauczycieli, aby uczniowie mogli osiągać jeszcze lepsze (choć już teraz są one bardzo wysokie) wyniki egzaminów zewnętrznych. Ponadto działania projektowe w znacznym stopniu przyczynią się do sprawnego realizowania programu "Język angielski nie tylko na angielskim", co w przyszłości zaowocuje wykształceniem dzieci bardziej świadomych języka obcego. Podjęte działania oraz realizacja programu "Język angielski nie tylko na angielskim" zezwoli na przekształcenie naszej placówki w szkołę o wymiarze europejskim, zaangażowaną w realizację działań partnerskich z innymi placówkami mieszczącymi się na terenie Europy.

Erasmus+ na świątecznym jarmarku

Erasmus+ na świątecznym jarmarku

2016-12-19 21:07

Jarmark świąteczny "Christmas - Boże Narodzenie po angielsku" stał się też okazją do promowania projektu realizowanego w naszej szkole - Erasmus+ "Mogę lepiej". Uczestnicy tegoż projektu przygotowali gadżety promocyjne - torby i długopisy z nadrukiem - które zostały rozdane gościom odwiedzającym jarmark.

Zajęcia otwarte w klasie 3c

Zajęcia otwarte w klasie 3c

2016-11-27 17:28

25 listopada po raz kolejny w naszej klasie integracyjnej - 3c - odbyły się zajęcia otwarte, tym razem z języka angielskiego w ramach projektu Erasmus+. Miały one na celu prezentację wiedzy i umiejętności językowych dzieci oraz przybliżenie obserwującym nauczycielom form i metod nauki języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej, a szczególnie w klasie integracyjnej.

ERASMUS+ w Oxfordzie

ERASMUS+ w Oxfordzie

2016-10-04 20:15

Kolejna grupa nauczycieli uczestniczących w projekcie "Mogę lepiej", realizowanym w ramach programu Erasmus+ w kategorii Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej, ma na swoim koncie ukończone kursy językowe i metodyczne. W dniach od 5.09 do 16.09 ośmioro nauczycieli naszej szkoły aktywnie uczestniczyło w zajęciach, które odbywały się w The Lake School of English, placówce znajdującej się w centrum zabytkowego miasta Oxford. Codzienne uczestnictwo w zajęciach wymagało sporego zaangażowania i determinacji. Poranne zmagania z gramatyką angielską, popołudniowe konwersacje, cotygodniowe testy sprawdzające czy warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego, z pewnością rozwinęły nasze umiejętności, a bariery językowe zostały przełamane.

ERASMUS+ W Brighton

ERASMUS+ W Brighton

2016-10-03 10:03

Nauczyciele uczestniczący w projekcie "Mogę lepiej", realizowanym w ramach programu Erasmus+, wzięli udział w kursie, który miał miejsce w Brighton. Pięć osób rozszerzało swoje kompetencje językowe (język angielski), a jedna - wzbogacała umiejętności metodyczne w The English Language Centre. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty poświadczające ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym. Kurs trwał dwa tygodnie - od 04.07. do 15.07.2016r. - i obejmował 25 godzin lekcyjnych tygodniowo. Udział w nim niewątpliwie miał pozytywny wpływ na rozwój kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli. Wpłynął również doskonale na pogłębienie postawy otwartości oraz na gotowość do podejmowania innowacyjnych metod pracy. Ważne niewątpliwie było to, że uczestnicy projektu mogli osobiście poznać kulturę, tradycje i zwyczaje angielskie, a także obcować z żywym językiem.

Erasmus+ w naszej szkole

Erasmus+ w naszej szkole

2016-02-02 21:33

Przypominamy, że nasza placówka realizuje projekt "Mogę lepiej" w ramach programu Erasmus+ w kategorii Mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt ten jest nastawiony na rozszerzenie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli, co z kolei ma służyć poprawie jakości pracy szkoły oraz znacząco wpłynąć na umiejętności uczniów. Do tej pory uczestnicy projektu wzięli udział w spotkaniu kulturowym mającym na celu przybliżenie realiów życia w Wielkiej Brytanii. Ponadto osoby zaangażowane w realizację projektu biorą obecnie udział w kursie języka angielskiego, co stanowi przygotowanie do dwutygodniowych kursów językowych i metodycznych, które będą miały miejsce w Brighton i w Oxfordzie. Ważne jest również to, że od nowego roku szkolnego będziemy mieli klasę bilingwalną (pierwsza klasa gimnazjum). W związku z tym nauczycielki języka angielskiego zaangażowane w realizację projektu podjęły odpowiednie studia podyplomowe.

Strony: | 1 |
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale