Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim ustala się następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 w Radlinie, bez obowiązku odpracowania w soboty:

 

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale