„Ratujemy i uczymy ratować”

Program RUR polega na prowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie, już od pierwszej klasy szkoły podstawowej.
Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazała specjalne książki dla maluchów, animowany film  oraz telefony – zabawki.
Celem szkolenia było wyposażenie dzieci w wiadomości i umiejętności w zakresie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Dzieci dowiedziały się, co to jest resuscytacja, pozycja boczna, nauczyły się, jak należy sprawdzić przytomność oraz oddech osoby poszkodowanej, jak prawidłowo wzywać pomoc. Zdobytą wiedzę wykorzystały w trakcie ćwiczeń praktycznych. Następnie dzieci obejrzały film animowany, w którym doktor Kręciołek w prosty i obrazowy sposób uczył dzieci, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy. Na zakończenie ogólnego szkolenia, prowadzące przekazały dzieciom podręczniki, zachęcając jednocześnie do wnikliwego czytania, kolorowania i wypełniania książeczek.  
Dzięki tym zajęciom dzieci oswajają się z tymi ważnymi zagadnieniami, kształtowane są u nich właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym.

Uczymy się ratować ludzkie życie

Uczymy się ratować ludzkie życie

2014-11-13 22:06

Po raz kolejny w naszej szkole odbyła się realizacja Programu Edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”, prowadzonego przez Fundację WOŚP. Przeprowadzone zajęcia były podzielone na część teoretyczną i praktyczną, która okazała się dla uczestników zdecydowanie atrakcyjniejsza. Na koniec uczestnicy „przeszli” test oraz otrzymali pamiątkowe certyfikaty.

Uczymy się nieść pierwszą pomoc

Uczymy się nieść pierwszą pomoc

2014-03-13 22:08

Ruszyła realizacja Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”, prowadzonego przez Fundację WOŚP, a polegającego na wdrożeniu nauki elementów pierwszej pomocy (ocena przytomności i wzywanie pomocy, układanie poszkodowanego w pozycji bocznej, resuscytacja krążeniowo-oddechowa). Zajęcia podzielone były na część teoretyczną oraz praktyczną. Na koniec uczestnicy przeszli krótki test umiejętności oraz otrzymali pamiątkowe certyfikaty.

Strony: | 1 |
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale