Przemówienie Pani Dyrektor Beaty Klimy

Szanowni zebrani, drodzy goście, absolwenci, nauczyciele i uczniowie.

 
      Szkoła kończy 150 lat. Przyznacie Państwo, że to nobliwy i zacny wiek. Jubilatka ma bogaty życiorys. Przez półtora wieku był niemym świadkiem historii naszego kraju. W jej istnieniu można wyróżnić kilka dziejowych zakrętów, ściśle związanych z przemianami otaczającej nas rzeczywistości. Czas zaborów, powstań śląskich, odzyskanie niepodległości, wybuch II wojny światowej, czas okupacji, komunę, transformację ustrojową. Ze wszystkich tych opresji szkoła wychodziła mocna i gotowa wychowywać kolejne pokolenia radlinian.
      Kiedy przed siedmioma laty po raz pierwszy miałam okazję, już jako dyrektor, wziąć do ręki kronikę szkolną, której zapiski sięgają 1864 roku, odczuwałam wielkie podekscytowanie. Oto w ręku trzymałam prawie całą historię tego miejsca. I choć z pięknie wykaligrafowanych początkowych stron nie rozumiałam ani jednego słowa( są zapisane niemieckim gotykiem), to czułam bijącą z tej księgi siłę. Przeglądając stronice z fotografiami i zapiskami kolejnych dyrektorów zastanawiałam się co dawało temu miejscu taką siłę i moc? Gdybym miała określić to jednym słowem, powiedziałabym – człowiek. To jest siła napędowa tej szkoły. Szkoła jest mocna ludźmi w niej pracującymi dawniej i dziś. Dlatego z tego miejsca chciałam wspomnieć nieżyjących już dyrektorów: p. Józefa Wrzoskę, p. Franciszka Lelka, Zygmunta Wrońskiego, Jerzego Szeję p. Eugeniusza Wydrę, p. Józefa Szwarca oraz p. Karola Świerczynę – pełniącego tę funkcję 30 lat i rozbudowującego szkołę. Dziękuję byłym i nieżyjącym już nauczycielom. Nade wszystko dziękuję obecnym z nami byłym dyrektorom placówki: p. Stefanii Zwierz, p. Stanisławowi Szulikowi i p. Janinie Plutowskiej-Gatnar. Dziękuję im za odwagę i determinację z jaką wprowadzali nowości oświatowe do naszej placówki. Pani Dyrektor Stefania Zwierz, która przy współudziale ówczesnego dyrektora do spraw sportu Pana Andrzeja Stokowskiego tworzyła szkołę sportową. Pan dyrektor Stanisław Szulik kontynuując tradycje sportowe zorganizował oddziały integracyjne. Pani Janinie Plutowskiej-Gatnar przypadł w udziale czas wprowadzenia reformy oświaty. 1 września 1999r. pod jej dyrekcją zostaje utworzony Zespół Szkół Sportowych w skład którego wchodzą: Sportowa Szkoła Podstawowa i Sportowe Gimnazjum. Działalność obu szkół splata się w integralną całość w procesie dydaktyczno- wychowawczym.
Tym osobom zawdzięczamy obecny charakter i nazwę placówki - Zespół Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie.
      Drodzy Państwo! Bez cienia kokieterii mogę stwierdzić, że Zespół Szkół Sportowych, była Szkoła Podstawowa nr 2, to szkoła, która wypracowała swoistą markę, wyróżnia się w mieście, województwie, a nawet w kraju. Na czym polega jej fenomen? Myślę, że na niezwykłym połączeniu wspaniałej, przyjaznej młodym ludziom atmosfery z rzetelną pracą, gwarantującą sukces na egzaminach zewnętrznych i zawodach sportowych . Idąc z "duchem czasów", Dwójka stara się uatrakcyjniać ofertę edukacyjną szkoły, wykorzystywać w procesie kształcenia najnowsze zdobycze techniki oraz multimedia. Mamy wyjątkową kadrę pedagogiczną. Nasi nauczyciele opracowują i realizują innowacje pedagogiczne i programy autorskie.
      Głównym kierunkiem naszej działalności jest jednak sport. Uczniowie trenują pod okiem specjalistów takie dyscypliny jak: pływanie, siatkówkę chłopców i dziewcząt oraz szermierkę. Co roku plasujemy się w pierwszej dziesiątce wyróżnionych przez Śląskiego Kurator Oświaty szkół województwa śląskiego.
      We współczesnym świecie niezwykle ważna jest znajomość języków, dlatego w naszej szkole proponujemy naukę trzech języków obcych: angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Realizujemy przy zwiększonej liczbie godzin program DELF z języka francuskiego oraz rozszerzone programy nauczania z języka angielskiego. Placówka pozyskuje fundusze z projektów unijnych. Współpracujemy ze szkołami w Anglii, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech i z Czechami.
      O naszej Szkole można by mówić wiele i długo. Jej wizerunek tworzą uczniowie, nauczyciele, a także rodzice. Bardzo pomocne jest dla nas wsparcie władz oświatowych, samorządowych, kościelnych oraz wszystkich przyjaciół i sprzymierzeńców szkoły, którzy nigdy nie byli obojętni wobec tak ważnej sprawy jaką jest wychowanie młodego pokolenia. Z okazji naszego jubileuszu chciałabym więc wszystkim Państwu podziękować za twórczą pracę i przyjazną atmosferę. Bez Was Szkoła Podstawowa nr 2, a obecnie Zespół Szkół Sportowych nie istniałby.
      Gronu Pedagogicznemu, wszystkim pracownikom, absolwentom oraz uczniom życzę, aby zawsze czuli dumę i radość, że współtworzą historię radlińskiej dwójki.

  
Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych
Beata Klima

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale