Jubileusz 150-lecia szkoły

PODRÓŻ WSPOMNIEŃ RADLIŃSKIEJ DWÓJKI

 
       „Rocznice są wzniesieniami w krajobrazie naszego życia. Kierują one nasz wzrok w stronę przebytej drogi..." Słowa Christiana Schultza stały się myślą przewodnią obchodów 150-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w Radlinie. Obecnie placówka ta nosi nazwę: Zespół Szkół Sportowych im. KEN, a tworzą ją: Sportowa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. KEN oraz Sportowe Gimnazjum nr 2.
      Obchody rozpoczęły się o godzinie 900 uroczystą Mszą Świętą w biertułtowskim kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, której przewodniczył ksiądz proboszcz Zbigniew Folcik. Wraz z nim mszę sprawowali księża – katecheci i księża – absolwenci z biertułtowskiej jubilatki; liturgia słowa została przygotowana przez nauczycieli. Całość uświetniła obecność orkiestry dętej KWK "Marcel".
      Po Mszy Świętej zebrani goście przeszli do Domu Kultury w Radlinie, gdzie odbyła się uroczysta akademia. Część oficjalną poprowadzili pani wicedyrektor Beata Fojcik oraz pan Jakub Cymerman. Podczas swojego wystąpienia pani dyrektor Beata Klima uhonorowała poprzednich dyrektorów placówki – panią Stefanię Zwierz, pana Stanisława Szulika, panią Janinę Plutowską–Gatnar - to właśnie dzięki nim szkoła ma obecny charakter (łączy w sobie sport i integrację). Na ręce pani dyrektor słowa uznania oraz gratulacje złożyli zaproszeni goście, między innymi pani Maria Lipińska – przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Katowicach, dyrektor Delegatury w Rybniku; pani burmistrz Barbara Magiera, przewodniczący Rady Miasta Radlin pan Jacek Sobik wraz z radnymi, a także przedstawiciele innych placówek oświatowych i pożytku publicznego działających w Radlinie.
      Gdy zakończyła się część oficjalna, do głosu doszła młodzież szkolna, która pod przewodnictwem pani Urszuli Paniczek przygotowała wyjątkowy program artystyczny zatytułowany „Podróż wspomnień“. Chwilę oczekiwania na młodych artystów umilił przygotowany przez ucznia gimnazjum - Maćka Ogrockiego film o szkole pod tytułem „Podróż w przeszłość, czyli dzieje szkoły na tle historii Polski“.
      Na zakończenie akademii prowadząca złożyła serdeczne podziękowania sponsorom, których hojność pozwoliła uświetnić jubileusz. Następnie pani dyrektor zaprosiła gości do szkoły, gdzie w miłej atmosferze mogli powspominać szkolne czasy, zwiedzić placówkę oraz złożyć wpis w księdze pamiątkowej. Wspaniałą biesiadę poprzedziło odsłonięcie tablicy pamiątkowej w holu szkoły.

 

Zobacz film Maćka Ogrockiego (ucznia z kl. IIIC Sportowego Gimnazjum nr 2) "Podróż w przeszłość, czyli dzieje szkoły na tle historii Polski", który powstał z okazji obchodów 150-lecia naszej szkoły.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale