"Klub Bezpiecznego Puchatka"

Zadbajmy o bezpieczeństwo

 wśród najmłodszych!

 

Nasza szkoła została zgłoszona do udziału w programie edukacyjnym „Klub Bezpiecznego Puchatka”. W programie wezmą udział uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej. Pierwszoklasiści będą się uczyć razem z Puchatkiem, jak być bezpiecznym w domu, w szkole i na drodze. Dowiedzą się jak rozpoznawać zagrożenia, bezpiecznie uczyć się i bawić. 
Szkoła otrzyma materiały edukacyjne, które pomogą w przeprowadzeniu zajęć o bezpieczeństwie, a uczniowie książeczki i broszury dla rodziców. Można korzystać również z elektronicznej wersji materiałów edukacyjnych. Znajdują się na stronie
http://www.bezpiecznypuchatek.pl/  
W listopadzie klubowicze wezmą udział w Wielkim Teście Bezpieczeństwa, który będzie miał za zadanie sprawdzić nowo nabytą wiedzę pierwszoklasistów.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale