"Jesteśmy przyjaciólmi lasu" - podsumowanie projektu szkolnego

„W wakacyjny czas las zaprasza nas”

  

Od marca do czerwca 2013 roku w naszej szkole był realizowany projekt o tematyce ekologicznej skierowany do uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. W tym roku był on pod hasłem „Jesteśmy przyjaciółmi lasu”.
Głównym celem projektu było poznanie środowiska leśnego, znaczenia lasu dla ludzi, roślin i zwierząt, rozbudzenie szacunku do lasu jako środowiska życia zwierzyny leśnej i roślin oraz miejsca wypoczynku dla ludzi.
26 czerwca 2013 roku na wspólnym spotkaniu podsumowaliśmy działania projektu.
Na spotkaniu wystąpili z przygotowanym programem artystycznym członkowie Stowarzyszenia „Radlińska Przystań”, a taniec ze wstążką zaprezentowały uczennice klasy 3a. Z wykonanych przez zespoły klasowe plakatów powstała wystawa pod hasłem „W szkole jak w lesie”.
W ramach działań projektu uczniowie wzięli udział w lekcji „Wyprawa do lasu” przygotowanej przez Szkolne Koło LOP pod kierunkiem Anny Wołoszyn.
Uczniowie klas trzecich udali się na całodniową wycieczkę do Parku Leśnego na Obszarach. Przeszli ścieżkami dydaktycznymi, poznali regulamin zachowania, warstwy roślinności, leśną roślinność i zwierzynę, zwrócili uwagę na konieczność ochrony zwierząt i roślin, brali udział w zabawach terenowych, spotkaniu z myśliwymi z Koła Łowieckiego „Lis” i zdobyli tytuł „PRZYJACIELA LASU”.
Uczniowie klas pierwszych i drugich również udali się na spacer do pobliskiego parku lub lasku, poznali roślinność, zwierzęta, zwrócili uwagę na konieczność ochrony roślin i także zdobyli tytuł „PRZYJACIELA LASU”.
Wielu uczniów prowadziło hodowlę roślin w wodzie lub w glebie. Opiekowali się swoimi roślinami, obserwowali wzrost, zapisywali lub ilustrowali kolejne etapy wzrostu.
Wszyscy wzięli udział we wspólnej zabawie w odszyfrowanie hasła związanego z tematem projektu. Tym razem hasło brzmiało „W wakacyjny czas las zaprasza nas”.
W związku z Dniem Ziemi w salach lekcyjnych pojawiły się gazetki tematyczne, plansze i napisy nawołujące do szanowania lasu. Uczniowie uczyli się również jak segregować odpady, zapoznali się ze znaczeniem pojęć „ekologia”, „przyroda”, „ochrona środowiska”, „recykling”.
Odbył się również konkurs wiedzy ekologicznej dla zespołów uczniów zdolnych z klas drugich i trzecich.
Dla uczniów chętnych były przewidziane również zadania dodatkowe, dowolne wg propozycji i pomysłu klasy, związane z tematem projektu, (np. klasowe wystawki obrazów i prac o lesie, nauka piosenki, czytanie opowiadań, wierszy, poszukiwania informacji o lesie w Internecie na zajęciach komputerowych, itd.).
Zadania były wybierane zgodnie z zainteresowaniami, możliwościami i chęciami uczniów. Mogły być one realizowane całą klasą, w grupach, w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, jako praca dodatkowa indywidualna i grupowa.
Na zakończenie projektu wszystkie klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Mamy nadzieję, że aktywność i działania uczniów mające na celu lepsze poznanie i ochronę lasu nie zakończą się wraz z końcem projektu i że wszyscy jeszcze wiele razy pokażą, że są prawdziwymi PRZYJACIÓŁMI LASU.
„W wakacyjny czas las zaprasza nas”, więc dziękując wszystkim za duże zaangażowanie w działania projektu życzymy udanych wakacji na łonie natury.

  
J. Janicka, M. Konsek, K. Baluch, A. Wołoszyn

 

Zobacz więcej

 

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale