Jak korzystamy z zasobów internetowych? - działanie w ramach projektu "Cyfrowa szkoła"

      W dniu 4 czerwca 2013r. odbyło się spotkanie podsumowujące jedno z działań podjętych przez uczniów klas 5c i 6c, którego efektem była prezentacja multimedialna "Korzystanie z zasobów internetowych", zrealizowanego w ramach projektu "Cyfrowa Szkoła". 
      Projekt trwał od 13 do 30 maja 2013r. Uczestniczyło w nim 20 uczniów klas 5c i 6c. Uczniowie samodzielnie ułożyli ankietę. Najpierw była burza mózgów, potem każda grupa opracowała swoje pytania, następnie wspólnie wybrali pytania do ankiety. W ankiecie wzięło udział 98 osób w różnym wieku: w szkole 41% odpowiedzi, poza nią 59%.
      Prezentację multimedialną, przedstawiającą wyniki ankiety, wykonały dwie uczennice z klasy 6c: Dorota Łubiarz i Olga Pawlak. Młodzieży najbardziej podobało się zadanie, w którym przeprowadzali wywiady i filmowali. Następnie stworzyli film. Uczniowie byli bardzo przejęci. Z wielką starannością i dbałością o szczegóły wykonali to zadanie. Rodzice, którzy uczestniczyli w spotkaniu, byli zaskoczeni potencjałem twórczym swoich pociech. Wyniki ankiety dały im bardzo dużo do myślenia. Uznali, że projekt był bardzo potrzebny. Uczestnicy projektu są dumni z wykonanej pracy.

 

Zapraszamy do oglądnięcia prezentacji.

 

Korzystanie z zasobow internetowych.pps

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale