Informatyczna rewolucja w Sportowej Szkole Podstawowej w Radlinie

Cyfrowa szkoła – start!

 

       Z nieskrywaną radością pragniemy poinformować, że jako jedyna szkoła w mieście i jedna z dwóch w powiecie wodzisławskim sportowa podstawówka korzystać będzie z pilotażowego programu rządowego „Cyfrowa szkoła”.
      Zgodnie z założeniami tego programu 21 grudnia 2012 r. w placówce odbyły się pierwsze zajęcia z wykorzystaniem pozyskanego w ramach „Cyfrowej szkoły” sprzętu komputerowego. Podczas przeprowadzonych zajęć z przyrody w klasie szóstej, każdy uczeń miał do dyspozycji laptop, na którym musiał się zalogować w taki sposób, aby był „widoczny” na ekranie komputera nauczycielskiego. Tego typu nowość umożliwia odpowiedni program, który został zainstalowany w komputerze prowadzącego zajęcia. Dzięki niemu nauczyciel dysponuje podglądem na to, co widnieje na ekranie uczniowskiego komputera. Ma możliwość sprawdzania i dokonywania korekt w pracach podopiecznych. Omawiane zajęcia były pierwszymi z wykorzystaniem tego sprzętu, dlatego wzbudziły zainteresowanie uczniów i nauczycieli zwłaszcza tych, którzy będą pracowali w tym projekcie. Do udziału w przedsięwzięciu zostali zaproszeni nauczyciele rożnych przedmiotów. Są wśród nich poloniści, matematycy, przyrodnicy, historyk, plastyk, nauczyciel techniki i muzyk. W sumie jedenastu nauczycieli. Każdy z nich co najmniej raz w tygodniu będzie zobowiązany do przeprowadzenia lekcji z wykorzystaniem technologii informatyczno-komunikacyjnej (TIK). Tak, że np. na języku polskim oglądane będą filmy, na przyrodzie - bajeczne animacje, zamiast szablonowego schematu w podręczniku, a na plastyce - podróż z Google'em? Wszystko będzie możliwe! Planowane są jeszcze konferencje i szkolenia nauczycieli.
      Na sprzęt oraz wyposażenie Sportowa Szkoła Podstawowa otrzymała kwotę 116 637,00 zł, z czego wkład własny miasta stanowi 43 491,00 zł. Placówka wzbogaciła się dzięki temu projektowi o sześćdziesiąt laptopów uczniowskich i jedenaście nauczycielskich, urządzenie do wideokonferencji oraz system do zbierania i analizowania odpowiedzi. Prócz tego budynek szkolny został wyposażony w kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową, dziesięć punktów dostępowych będących elementem szkolnej sieci bezprzewodowej oraz router z modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS). Te urządzenia dają możliwość bezpiecznego korzystania z istniejącej sieci internetowej na terenie całej placówki.
      Szkołę do pilotażu wybrał Wojewoda Śląski. Jest ona jedną z czterystu szkół w kraju objętych tym programem. Program "Cyfrowa szkoła" jest częścią wieloletniego programu, który ma służyć rozwijaniu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych technologii. Celem projektu jest też zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury i nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Dzięki temu projektowi, uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Radlinie nabędą kwalifikacje i kompetencje cyfrowe, niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale