"Aktywni w działaniu" - projekt


15 uczennic i uczniów naszego gimnazjum od września bieżącego roku uczestniczy w projekcie "AKTYWNI W DZIAŁANIU" realizowanym przez Urząd Miasta Radlin w partnerstwie ze stowarzyszeniem CRIS. Projekt ten obejmuje cykl 6 warsztatów, które są organizowane od września do grudnia 2012r. w siedzibie ZSS w Radlinie. Są to:

  • warsztaty kreatywności i umiejętności społecznych
  • warsztaty dziennikarskie
  • warsztaty Web 2.0.
  • warsztaty redaktorskie
  • warsztaty doskonalenia umiejętności dziennikarskich
  • warsztaty multimedialne.

Ponadto w ramach projektu powstanie portal redagowany przez młodych mieszkańców Radlina, którego odbiorcami będą ich rówieśnicy oraz "wszystkie osoby zainteresowane kulturą, lokalnymi inicjatywami młodzieżowymi, dziennikarstwem obywatelskim, inicjatywami artystycznymi, nurtem sztuki niezależnej oraz szeroko pojmowanym życiem miasta."
Uroczyste otwarcie portalu planowane jest na początku przyszłego roku (luty 2013r.).

Projekt "Aktywni w działaniu" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale