"Razem w UE" - projekt

     RAZEM w EU taki tytuł nosi nowy projekt z jakim rozpoczął rok szkolny Zespół Szkół Sportowych Radlinie. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
     Do współpracy w ramach projektu szkoła zaprosiła zaprzyjaźnioną placówkę z Mohelnic - miasta partnerskiego Radlina.
    Celem projektu jest nawiązanie długotrwałej współpracy między uczniami Zespołu Szkół Sportowych w Radlinie, a uczniami szkoły w Mohelnicach. Projekt umożliwi rozwój kultury, edukacji i sportu w regionie przygranicznym. Innym celem projektu jest troska o wspólne dziedzictwo kulturowe.
     Realizacja projektu przyczyni się do większego docenienia przez uczniów walorów swojej miejscowości oraz nauczy cenić ludzi i tradycje zagranicznych sąsiadów. Projekt wspiera idee integracji europejskiej. Przez nawiązanie nowych kontaktów na obszarze przygranicznym nastąpi wzmocnienie więzi wewnętrznej wspólnoty lokalnej, jak też poznanie społeczności zamieszkujących regiony przygraniczne. Realizacja projektu pozwoli na kształcenie umiejętności kluczowych: porozumiewania się w języku ojczystym oraz obcym, w tym angielskim.
     Działania realizujące cele projektu rozpoczęły się 21 września przyjazdem grupy 30 czeskich uczniów nad Zalew Rybnicki, gdzie wraz z uczniami Zespołu Szkół Sportowych, przy sprzyjającej pogodzie, czescy przyjaciele mogli pływać łódkami, rowerkami i grać w piłkę siatkową. Wieczór wszyscy spędzili przy ognisku. Czas umiliła opowieściami o dawnych dziejach gawędziarka (była nauczycielka ZSS) Pani Lucyna Szłapaka, która w ludowym stroju „rozprowiała” o historii terenów przygranicznych, wspólnych (polsko-czeskich) zwyczajach i tradycjach, jak też o ludziach żyjących po tej i tamtej stronie granicy. Ognisko zakończyły wspólne śpiewy. Następnego dnia odbyła się wycieczka do Rud Raciborskich, gdzie uczestnicy mieli okazję zwiedzić kolej wąskotorową oraz sportowo spędzić czas. Pod czujnym okiem pani instruktorki, uczniowie spacerowali w parku Cystersów, uprawiając nordic walking. 
     Po tak wyczerpujących dniach, w godzinach popołudniowych, czescy uczniowie wraz z opiekunami wrócili do Mohelnic. 
     Kolejne spotkania w ramach projektu odbędą się w Mohelnicach, a w grudniu czeska młodzież znów odwiedzi Radlin. 
     Wierzymy, że nawiązane znajomości przerodzą się w przyjaźnie, a uczniowie będą mieli okazję jeszcze wspólnie spędzić czas.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale