Swietlica

Świetlica szkolna
 
czynna codziennie
 od 630 do 1630
 

nr telef. kontaktowego  (032) 4558330 wew. 107 
 
 

mgr Beata Klima - kierownik świetlicy
 
mgr Lucyna Ryszka             - wychowawca
mgr Renata Markiton          - wychowawca
       Dorota Niemczyk         - wychowawca
mgr Aleksandra Odolińska - wychowawca
mgr Lucyna Weber           - wychowawca

 
 
 
Celem działalności świetlicy szkolnej jest, przede wszystkim, zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami i po nich, w bezpiecznym miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrobienia zadań domowych.

Świetlica przy Zespole Szkół Sportowych w Radlinie otrzymała certyfikat potwierdzający przyznanie tytułu „BEZPIECZNA I PRZYJAZNA ŚWIETLICA SZKOLNA” uzyskany w ramach kampanii „Szkoła ciekawa i bezpieczna - nie tylko na lekcjach”. Konkurs został ogłoszony pod koniec lutego 2015r. przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. Opracowany regulamin konkursu ustalał wszystkie wymogi dotyczące uzyskania certyfikatu przez świetlicę. Wyznaczone zadania były do wykonanie w określonych terminach i z zachowaniem wszystkich regulaminowych kryteriów. Konkurs trwał do końca maja 2015r. Wszyscy czekali na ogłoszenie wyników. Zajęliśmy 4 miejsce. Przyznano 47 certyfikatów dla świetlic szkół podstawowych oraz 4 dla świetlic szkół gimnazjalnych. Tym bardziej cieszymy się, że jesteśmy w tym zacnym gronie.

WNIOSEK ZGLOSZENIA DZIECKA DO SWIETLICY.doc

WNIOSEK ZGLOSZENIA DZIECKA DO SWIETLICY.pdf

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale