"Cyfrowa szkoła"

        Sportowa szkoła = cyfrowa szkoła

 

      Pragniemy wszystkich poinformować, że Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Radlinie, jako jedna z 400 w Polsce, uzyskała dotację w wysokości prawie 200 tyś. złotych z Rządowego programu dofinansowania Szkół Podstawowych przy zakupie pomocy dydaktycznych rozwijających Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) w Nauczaniu - „Cyfrowa szkoła".

  
     Kwota dofinansowania zostanie przeznaczona na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych w tym komputerów (laptopów) dla uczniów klas IV-VI. W zamian za otrzymane wsparcie finansowe, szkoła będzie zobowiązana wykonać określone w programie zadania związane m.in. z doskonaleniem nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie nauczania oraz prowadzenia części lekcji z wykorzystaniem TIK. 

 
   Chodzi o wspieranie modelu nauczania zapewniającego rozwijanie kreatywności, umiejętności współpracy i krytycznego myślenia uczniów, a także pozwalającego im na sprawne wyszukiwanie oraz twórcze wykorzystywanie dostępnych źródeł wiedzy.

  
      Dzięki udziałowi w programie szkoła uzyska możliwość unowocześnienia bazy technologicznej, a nauczyciele zdobędą nowe umiejętności i kompetencje pozwalające w sposób bardziej interesujący prowadzić zajęcia z uczniami.

Jak korzystamy z zasobów internetowych? - działanie w ramach projektu "Cyfrowa szkoła"

Jak korzystamy z zasobów internetowych? - działanie w ramach projektu "Cyfrowa szkoła"

W dniu 4 czerwca 2013r. odbyło się spotkanie podsumowujące jedno z działań podjętych przez uczniów klas 5c i 6c, którego efektem była prezentacja multimedialna "Korzystanie z zasobów internetowych", zrealizowanego w ramach projektu "Cyfrowa Szkoła".

"Bezpieczeństwo w sieci" - klasa 5a realizuje się w "Cyfrowej szkole"

"Bezpieczeństwo w sieci" - klasa 5a realizuje się w "Cyfrowej szkole"

Od kwietnia do maja 2013r. klasa 5a wraz z wychowawcą podjęła się realizacji zagadnienia „Bezpieczeństwo w sieci” w ramach działań związanych z wykorzystaniem technologii TIK. Celem tego przedsięwzięcia było uświadomienie uczniom, jak bezpiecznie posługiwać się komputerem i jego oprogramowaniem w sieci.

Informatyczna rewolucja w Sportowej Szkole Podstawowej w Radlinie

Informatyczna rewolucja w Sportowej Szkole Podstawowej w Radlinie

Z nieskrywaną radością pragniemy poinformować, że jako jedyna szkoła w mieście i jedna z dwóch w powiecie wodzisławskim sportowa podstawówka korzystać będzie z pilotażowego programu rządowego „Cyfrowa szkoła”. Zgodnie z założeniami tego programu 21 grudnia 2012 r. w placówce odbyły się pierwsze zajęcia z wykorzystaniem pozyskanego w ramach „ Cyfrowej szkoły” sprzętu komputerowego.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale