„Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi” - szkolny projekt

       "Żyjmy dwa razy lepiej, dwa razy mniej marnotrawiąc"

 

      W dniach od 12 do 20 kwietnia wszyscy uczniowie klas 1-3 wraz z wychowawcami brali udział w szkolnym projekcie „Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi”.
       W ramach działań projektu z bardzo dużym zaangażowaniem wykonali wiele zadań mających zwrócić większą uwagę na konieczność ochrony świata, w którym żyjemy. Przygotowywali różne niespodzianki dla Ziemi, aby je zaprezentować na specjalnym, uroczystym „Przyjęciu dla Ziemi”. W czasie trwania projektu chętni uczniowie wykonali tabliczki nawołujące do szanowania zieleni wokół nas, pisali listy z obietnicami dbania o swoją planetę, układali życzenia dla Ziemi, malowali „Moją planetę Ziemię”, zbierali baterie oraz wykonywali „Coś z niczego”, czyli różne fantastyczne prace z materiałów zaliczanych do odpadów. Odbył się konkurs ekologiczny, w którym wzięli udział reprezentanci klas drugich i trzecich i w zgodnej pracy zespołowej udowodnili, że są Przyjaciółmi Ziemi. Szkolne Koło LOP zaprosiło nas na bardzo ciekawą i cieszącą się dużym zainteresowaniem lekcję „Dzień Ziemi” przygotowaną pod kierunkiem mgr Mirosławy Lukoszek. Można było również wysłuchać przez szkolny radiowęzeł audycji pt. „Dobre rady na odpady” przygotowanej przez uczniów klasy 2a wraz z wychowawczynią. Uczniowie klasy 2c pod kierunkiem wych. mgr Małgorzaty Konsek sadzili kwiaty i w praktyce uczyli się jak dbać o rośliny. Podobne było też ostatnie zadanie, jakie stanęło przed wszystkimi uczestnikami projektu. Każda klasa otrzymała kwiat, który należało posadzić na klombie w otoczeniu szkoły, a który ma symbolizować szczególną troskę jaką uczniowie będą otaczać rośliny. Na uroczystym „Przyjęciu dla Ziemi” stroje uczniów miały barwy przyjazne dla Ziemi. Każda klasa, z podziwu godnym zaangażowaniem, dokonała prezentacji swych działań. Podziwialiśmy piękne plakaty z chronionymi w Polsce roślinami i zwierzętami, wysłuchaliśmy ułożonych śpiewanek - niektórym z nich towarzyszyła gra na instrumentach. Uczestnicy projektu i inni uczniowie naszej szkoły podziwiali również zwycięskie prace konkursowe, którymi udekorowana została sala gimnastyczna i szkolny hol. W zabawach ruchowych, do których wykorzystano odpady do recyklingu, dzieci pokazały, że dbając o swoją kondycję również dbają o czystość Ziemi. Na zakończenie wszystkie klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy.
      Mamy nadzieję, że aktywność uczniów mająca na celu ochronę naszej Ziemi nie zakończy się wraz z końcem projektu. Ufamy w to, że wszyscy w codziennych działaniach jeszcze wiele razy pokażą, że są prawdziwymi PRZYJACIÓŁMI ZIEMI.

  
DZIĘKUJEMY BARDZO WSZYSTKIM UCZESTNIKOM PROJEKTU

ZA ZAANGAŻOWANIE!

 
J. Janicka, M. Konsek, K. Baluch

 
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale