Festiwal Nauki

"Aktywni" znowu w akcji

 

       Już po raz piąty w Zespole Szkół Sportowych zorganizowano FESTIWAL NAUKI, który odbył się 20 grudnia 2011r. Organizatorami byli uczniowie i nauczyciele pracujący w projekcie „Aktywny w szkole - aktywny w życiu”. Temat przewodni festiwalu to „Maria Skłodowska-Curie - życie i działalność”, ponieważ w 2011r. obchodziliśmy 100 rocznicę przyznania Nagrody Nobla naszej rodaczce.
        W festiwalu wzięli udział uczniowie klas pierwszych gimnazjum. Najpierw w sali gimnastycznej sekcja przedsiębiorczości pod bacznym okiem pani mgr Lucyny Rek powitała gości i przedstawiła biografię Marii Skłodowskiej Curie. Podziw uczestników wzbudziło przedstawienie o małżeństwie Curie. 
    Specjalnym gościem-prelegentem był prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek, który opowiadał i pokazywał sposoby komunikacji w chemii i biologii. Uczestnicy byli bardzo zaciekawieni jego wykładem. 
     Następnie uczniowie udali się do klas, w których „aktywni” z sekcji matematyczno-naukowo-technicznej, prowadzonej przez mgr Arkadiusza Gajdę, zaprezentowali efekty swojej działalności. Przygotowali ciekawe doświadczenia i eksperymenty oraz pokazali pomoce dydaktyczne, które szkoła otrzymała w ramach projektu np. robota, lunetę. 
    W kolejnej sali uczniowie pogłębili i poszerzyli swoją wiedzę o Marii Skłodowskiej-Curie, zapoznali się z prezentacją zrobioną przez sekcję informatyczną, opiekunem której jest mgr Katarzyna Karsznia. Na koniec zajęć przeprowadzono krótki quiz, co uczestnicy zapamiętali o Marii Skłodowskiej. Najczęstsze odpowiedzi to: „musiała wyjechać do Paryża, aby studiować”; „przyznano jej dwie Nagrody Nobla”; „jej córka i jej wnuczka też otrzymały Nagrody Nobla”; „podarowała Polsce 1 gram radu, dlatego Centrum Onkologii w Warszawie nosi jej imię”; „biografia o Marii napisana przez jej córkę Ewę jest lekturą w Japonii”.

 


 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale