Rok szkolny 2010/2011

Skład zespołu w roku szk. 2010/2011

Pierwsze zdjęcie w nowym roku szkolnym

„Piramida” w dawnych klimatach

Starzykowe izby

Pracujemy w projekcie Starzykowe izby

Pełne zaangażowanie w ¶piewanie

Przedstawiamy efekty naszej przcy

Było cymbalistów wielu ...

Sara i Magda w doskonałym duecie

¦piwomy tak na ludowo nuta, XII 2010

„Piramida” i zaproszeni go¶cie, XII 2010

Starzykowe izby raz jaszcze

Starzykowych izb ci±g dalszy

¦piewamy dla radlińskich jubilatów

Naszego występu ci±g dalszy

Jasełka 2010

Nasze pierwsze nagranie dla TV, VI 2011

Najważniejsze jest skupienie, VI 2011

¦piewamy dla telewizji, VI 2011

Tak trzeba ¶piewać

W obiektywie kamery

¦piewamy dla TV i naszych najbliższych

Tam nad Wisł± w dolinie ...

Chcemy zachwycić publikę

Żegnamy gimnazjalistów

Żegnamy szóstoklasistów

Zakończenie roku szkolnego 2010/2011

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie poci±ga za sob± żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zagl±dam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale