"Nie taka matma straszna, jak ją malują" - projekt edukacyjny

 

   Projekt „Nie taka matma straszna jak ją malują” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

       Projekt stawia sobie za cel poprawę umiejętności matematycznych dzieci w wieku 6-9 lat, w oparciu o innowacyjne narzędzia edukacyjne.

      Skierowany jest do następujących grup: 3 szkoły podstawowe, realizujące kształcenie ogólne na terenie Radlina - uczniowie/uczennice szkół podstawowych, mieszkańcy Radlina - 320 osób w wieku szkolnym 6-9 lat.

      Obejmie on m.in. następujące zadania: zakup nowoczesnego programu do nauki matematyki dla dzieci najmłodszych w klasach I-III.

     Wdrożenie programu zapewni, że poziom edukacji matematycznej i jej skuteczność w Radlinie nie będzie odbiegać od najwyższych standardów europejskich. Każda placówka uczestnicząca w projekcie zostanie wyposażona w 8 modułów programu stanowiących wyodrębniony blok matematyczno-przyrodniczy.

     Program jest wynikiem ponad 20 letnich badań rosyjskich i brytyjskich psychologów i pedagogów, odniósł ogromny sukces w Wielkiej Brytanii - zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne.

       Projekt realizowany będzie w okresie od 1 września 2011 r. do 31 lipca 2013 r., jego całkowita wartość wynosi 316 550,00 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 316 550,00, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 269 067,50 zł, a z budżetu państwa 47 482,50 zł. 

 

W ramach projektu w Zespole Szkół Sportowych będą realizowane:

  • zajęcia dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej - 4 grupy po 10 osób;
  • zajęcia dla uczniów klas drugich szkoły podstawowej - 2 grupy po 10 osób;
  • zajęcia dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej - 2 grupy po 10 osób.
Uczestnicy projektu "Nie taka matma straszna jak ją malują" na wycieczce

Uczestnicy projektu "Nie taka matma straszna jak ją malują" na wycieczce

Uczestnicy projektu "Nie taka matma straszna, jak ją malują" 21 czerwca wzięli udział w całodniowej wycieczce do Chorzowa.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale