"Lepszy start na przyszłość" - projekt edukacyjny

 

  Projekt „Lepszy start na przyszłość” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

  Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic z terenu Radlina, rozwój kluczowych kompetencji oraz podnoszenie jakości kształcenia.

   Skierowany jest do następujących grup: szkoły podstawowe i gimnazjalne realizujące kształcenie ogólne na terenie Radlina – 3 szkoły podstawowe, 2 gimnazja - uczniowie/uczennice szkół podstawowych i gimnazjalnych, mieszkańcy Radlina - 450 osób w wieku szkolnym 10-15 lat.

   Obejmuje szeroką gamę zajęć dodatkowych skierowanych do 450 uczniów w wieku 10-15 lat wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych działających na terenie Radlina.

  W ramach projektu realizowane będą zajęcia z języka czeskiego, języka niemieckiego, zajęcia informatyczno-matematyczne i warsztaty wokalne. Ponadto w ramach projektu zostaną zorganizowane w okresie letnim dwutygodniowe obozy naukowe, w których weźmie udział 80 uczniów/uczennic. Będą miały one charakter nagrody dla najlepszych. Przy okazji projektu wszystkie placówki zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dodatkowych min. tablice interaktywne.

   Projekt realizowany będzie w okresie od 1 września 2011 r. do 31 lipca 2013 r., jego całkowita wartość wynosi 914 145,00 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 914 145,00, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 777 032,25 zł, a z budżetu państwa 137 121,75 zł. 

 

 W ramach projektu w Zespole Szkół Sportowych zaplanowano:

  • NAUKĘ JĘZYKA CZESKIEGO W KLASACH IV - 3 grupy po 15 osób;
  • NAUKĘ JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH V - 2 grupy po 15 osób;
  • ZAJĘCIA MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNE W KLASACH IC, IIC i IIIC GIMNAZJUM - 3 grupy po 15 osób; 
  • WARSZTATY WOKALNE - 2 grupy po 15 osób.
"Po prostu rodzinnie"

"Po prostu rodzinnie"

W lutym miał miejsce w naszej szkole fantastyczny koncert! - KONCERT ZESPOŁU WOKALNEGO „Piramida” pod kierunkiem p. Uli Paniczek. Można by pokusić się o stwierdzenie, iż takiego wydarzenia muzycznego w naszej placówce jeszcze nie było. Spotkanie to miało miejsce w holu głównym szkoły, gdzie p. Alina Badura oraz p. Lucyna Ryszka przygotowały wspaniałą, fantastyczną dekorację, która niewątpliwie przyczyniła się do stworzenia niepowtarzalnego klimatu tego wyjątkowego wieczoru.

"Robaczki i świetliki, czyli świętojańskiej nocy czar"

"Robaczki i świetliki, czyli świętojańskiej nocy czar"

21 czerwca 2012r. odbyło się w naszej szkole szóste już spotkanie z cyklu „Muzycznego atelier”. Tym razem tematem przewodnim stała się nadchodząca noc świętojańska i towarzyszące jej pieśni, wierzenia, zwyczaje i obyczaje. Owo spotkanie było wyjątkowe, gdyż toczyło się w atmosferze „przesłonecznej” aury – po bardzo burzowym, deszczowym poranku, a i w miejscu szczególnym i wyjątkowym, gdzie do tej pory w naszej szkole panowało „beztroskie lenistwo”.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale