Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów

PODSTAWA PROGRAMOWA_SZKOLA_PODSTAWOWA.pdf

PODSTAWA PROGRAMOWA_GIMNAZJUM.pdf

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale