O bibliotece

     Historia biblioteki związana jest z historią szkoły. Pierwszy zapis w księdze inwentarzowej księgozbioru został odnotowany w 1948 roku. Księgozbiór kilkakrotnie zmieniał lokalizację. Po raz ostatni we wrześniu 1999 roku, z małego i ciemnego pomieszczenia, został przeniesiony do dużej sali. W nowym, estetycznym i obszernym lokalu nie było problemów z rozmieszczeniem regałów z książkami. Jest tutaj dużo miejsca, a czytelnicy mają swobodny dostęp do półek.
     W otwartej we wrześniu 1998 czytelni, mieściło się jednorazowo 32 czytelników. Czytelnia oprócz swojej podstawowej funkcji, spełniała dodatkową rolę. W komfortowych warunkach odbywały się zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej. Często też pełniła rolę sali lekcyjnej. Wyposażona była w bogaty księgozbiór podręczny, z którego chętnie korzystali uczniowie.  W 2003 roku rozpoczął się proces komputeryzacji biblioteki. Został zakupiony program biblioteczny MOL, a w 2004 roku podłączono Internet. W grudniu 2005 roku biblioteka otrzymała pracownię multimedialną, wyposażoną w cztery stanowiska komputerowe dla uczniów oraz w urządzenie wielofunkcyjne. Wtedy czytelnia została przekształcona w pracownię multimedialną. Ponieważ pracownia multimedialna cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, brakowało tradycyjnej czytelni, gdzie w ciszy i spokoju można by było oddać się lekturze książek i czasopism oraz prowadzić zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem bogatego księgozbioru podręcznego. Zapotrzebowanie uczniów i nauczycieli zostało zrealizowane i w marcu 2007 roku otwarto nową czytelnię, tak że w skład biblioteki szkolnej wchodziła wypożyczalnia książek, czytelnia, pracownia multimedialna w placówce macieżystej oraz punkt biblioteczny w Domu Sportu, gdyż c
zęść uczniów ZSS uczy się w Sportowym Gimnazjum, które mieści się w budynku Domu Sportu oddalonym nieco od macierzystej placówki. Z myślą o tych uczniach, aby ułatwić im dostęp do lektur, we wrześniu 2002 roku otwarto tam punkt biblioteczny, wyposażony w lektury szkolne. Gimnazjaliści mogą bez trudu zaopatrywać się, w wyznaczone dni, w potrzebne im książki.

     W 2014 roku, kiedy funkcjonowały w naszej szkole oddziały przedszkolne, zlikwidowano czytelnię. Została ona przekształcona w salę zajęć dla przedszkolaków. Nawet po wyprowadzeniu się przedszkola, nie udało się odzyskać pomieszczenia, gdyż ze względu na dużą liczę uczniów pełni ono teraz rolę sali lekcyjnej. Księgozbór czytelni musiał zostać częściowo rozlokowany w pracownii multimedialnej, która pełni teraz podwójną rolę. 

     We wszystkich pomieszczeniach biblioteki na co dzień tętni życie. Na przerwach, przed lekcjami i po zajęciach uczniowie korzystają z bogatego księgozbioru wypożyczalni. W czytelni odrabiają lekcje, korzystają z bogatej literatury popularnonaukowej, wydawnictw informacyjnych oraz czasopism. Są trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu przeznaczone dla uczniów. Oprócz zajęć indywidualnych uczniów są w niej prowadzone zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej, konkursy oraz „spotkania z książką”. Jest też wykorzystywana do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, zespołów wyrównawczych, do pracy z uczniem zdolnym, w ramach różnych projektów edukacyjnych realizowanych przez placówkę oraz z uczniem o obniżonych wymaganiach edukacyjnych, kółek przedmiotowych i kół zainteresowań. Uczniowie i nauczyciele korzystają  z wielu programów edukacyjnych dostępnych w pracowni.
     Aktualnie księgozbiór biblioteki liczy ponad 14000 woluminów. Znaczną część księgozbioru stanowią lektury szkolne. Oprócz lektur są bogate zbiory beletrystyki dla dzieci i młodzieży. Nie brakuje literatury popularnonaukowej dla dzieci, młodzieży i nauczycieli. Staramy się również, w miarę możliwości, zaspokoić zapotrzebowania dydaktyków na literaturę fachową i niezbędne opracowania metodyczne. 

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale