„Podróże w czasie i przestrzeni”

W Dniu Dziecka odbył się w naszej szkole kolejny już Festiwal Nauk w ramach projektu „Aktywni w szkole – aktywni w życiu”, współfinansowanego przez UE w ramach EFS. Tym razem działania były skierowane do uczniów klas piątych szkoły podstawowej, co miało zachęcić przyszłych szóstoklasistów do nauki podczas lekcji przyrody i matematyki, a poprzez to pozwolić im na łatwiejszy start w gimnazjum.
Gimnazjaliści przygotowali specjalną ofertę zajęć podzieloną na cztery grupy warsztatowe. Największa atrakcją Festiwalu było spotkanie z Jackiem Mańką, absolwentem naszej szkoły, a aktualnie uczniem technikum o profilu mechatronika. Jacek poprowadził wykład na temat „Aerodynamiki skrzydła” oraz zaprezentował gotowe modele samolotów sterowanych radiowo oraz budowane konstrukcje. Wytłumaczył także zasady sterowania modelami. W kolejnych salach lekcyjnych uczniowie klas piątych mogli zobaczyć film o historii szkoły przygotowany przez sekcję informatyczną, w oparciu o materiały archiwalne oraz wywiady z nauczycielami, zapoznać się z ofertą „Naszego biura podróży”, pracami uczniów należących do sekcji przedsiębiorczości, gdzie przedstawiono najczęściej wybierany kurort oraz spróbować, pod opieką sekcji matematyczno-naukowo-technicznej, lotu na „Marsa” samodzielnie wykonaną z gazety rakietą. W każdej z sal odwiedzający mogli również wysłuchać prelekcji beneficjentów projektu poświęconych ich samodzielnym badaniom naukowym. Ostatnim akcentem Festiwalu były pokazy lotu balonem na ogrzane powietrze. Niestety ze względu na załamanie pogody pokazy akrobacji modelami RC zostały przerwane, ale nasz prelegent obiecał, że chętnie do nas wróci.

Beneficjenci zaangażowani (w kolejności alfabetycznej):
Bednorz Kamil, Blanik Amadeusz, Bluszcz Aleksandra, Bryła Nicoll, Cnota Marek, Dudkiewicz Ramona, Gryt Anna, Gunia Adrianna, Hajok Magdalena, Kościński Patryk, Krettek Robert, Kulawik Filip, Lacheta Klaudia, Mikuła Patrycja, Mucha Magdalena, Rosa Agnieszka, Skubała Kamil, Skubała Kamila, Skubała Patrycja, Smoleń Tomasz, Suski Przemysław, Warzecha Magdalena, Wojtasik Adrianna, Zaporska Klaudia, Zawadzka Aneta.

Festiwal odbył się pod opieką następujących nauczyciel:
mgr Katarzyna Karsznia, mgr Lucyna Rek, mgr Arkadiusz Gajda

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale