Seminarium inaugurujące otwarcie projektu edukacyjnego

"Starzykowe izby" czyli edukacja przez zabawę

 

      30 kwietnia 2010r. o godz. 1600 w naszej szkole, czyli w Zespole Szkół Sportowych, odbyło się seminarium inaugurujące otwarcie projektu „Strzykowe Izby”. Pani Dominika Świtała, główny koordynator, przedstawiła zebranym prezentację projektu oraz poinformowała, jakie grupy edukacyjne będą w jego ramach działały w szkole. Następnie swoje wykłady na temat regionu, przeznaczone dla zgromadzonych uczniów, wygłosiły zaproszone prelegentki: dr Maria Kopsztejn („Z niej jestem”) oraz mgr Lucyna Szłapka („Opowieści starczynego plyjdu”). Ponadto w seminarium wzięła udział dyrektor szkoły mgr Beata Klima oraz przedstawiciele CRIS-u. Byli również obecni nauczyciele zaangażowani w realizację projektu – Elżbieta Troniewicz, Alina Badura, Urszula Paniczek, Bernadeta Włodarczyk, Teresa Wowra (opiekunki grup edukacyjnych) oraz Katarzyna Joneczek, Barbara Sołtysik, Estera Kwaśnik, Beata Spandel (wolontariuszki). Spotkanie przebiegło w niezwykłej atmosferze. Widać było ogromne zainteresowanie tematem zarówno wśród uczniów, jak i wśród zgromadzonych gości i nauczycieli. Doskonale ilustrują to załączone zdjęcia.
      W czasie trwania seminarium ogłoszono również trzy konkursy: plastyczny, historyczny i literacki. Szczegóły zawarte są w regulaminie, który otrzymali uczestnicy projektu. Regulamin będzie też dostępny na stronie internetowej CRIS-u, a także u pani Teresy Wowry. Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursach.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale