Festiwal nauki „Cywilizacja liczb”

Nam nie straszna matematyka

 

Od października bieżącego roku szkolnego, trzydziestu ośmiu uczniów gimnazjum Zespołu Szkół Sportowych w Radlinie przystąpiło do projektu edukacyjnego „Aktywny w szkole – aktywny w życiu”, któremu patronuje Uniwersytet Śląski. W ramach tego projektu uczniowie poszerzają swoje wiadomości i doskonalą umiejętności z bloku przedmiotów ścisłych. Pracują w trzech sekcjach: matematyczno-naukowej, informatycznej i przedsiębiorczości. Wszyscy mają przydzielone określone prace i zadania. Dotychczasowymi wynikami i efektami swojej pracy uczestnicy projektu podzielili się ze swoimi kolegami już 2 lutego bieżącego roku, organizując Festiwal Nauki „Cywilizacja liczb”.
Na początku zajęć z projektu, każdy z uczestników dokonał samooceny, czyli określił swoje mocne strony i zastanowił się co chciałby robić w przyszłości zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Okazało się, że wiele osób w przyszłości chce założyć własne firmy. Wszyscy mieli okazję zobaczyć autoprezentacje młodych, ambitnych ludzi (fot. 9).
Uczniowie zapoznali również swoich kolegów z wynikami ankiety, która została przeprowadzona wśród uczestników projektu. Ankieta dowiodła, że uczniowie są zadowoleni z pracy w projekcie.
Następnie jedna z sekcji przedstawiła wyniki zdobywanych informacji na temat tąpnięć wysokoenergetycznych.
Do pokazów dalszych prezentacji wprowadziła uczniów inscenizacja „Życie i twórczość Pitagorasa”, czyli wielkie początki matematyki (fot. 1).
Uczniowie mieli okazję zapoznać się z ciekawostkami matematycznymi przedstawionymi w formie prezentacji:
• Tajemnicza liczba PI (fot. 2 i 3),
• Ciąg Fibonacciego (fot. 4 i 5),
• Złoty podział (fot. 6),
• Ciekawe liczby.
Dużą popularnością wśród uczniów cieszył się pokaz i zastosowanie maszyn prostych (fot. 7 i 8).

1. "Życie i twórczość Pitagorasa"

2. Tajemnicza liczba PI

3. Tajemnicza liczba PI

4. Ciąg Fibonacciego

5. Ciąg Fibonacciego

6. Złoty podział

7. Pokaz i zastosowanie maszyn prostych

8. Pokaz i zastosowanie maszyn prostych

9. Autoprezentacje młodych i ambitnych

NOWINY_WODZISLAWSKIE.pdf

PREZENTACJA SW MIKOLAJ.pps

Tajemnicza_liczba_Pi.pps

Zloty_Podzial.pps

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale