Styczeń 2017

Informacja o czytelnictwie klas

w styczniu

 

Klasy I - III szkoły podstawowej
Uczniowie przeczytali 293 książek.
Na jednego ucznia przypada 0,9 książki.

Najwięcej książek przeczytały klasy:

1. II f             51
2. II b            35
3. I b             34

Klasy IV – VI szkoły podstawowej
Uczniowie przeczytali 180 książek.
Na jednego ucznia przypada 0,7 książki.

Najwięcej książek przeczytały klasy:

1. VI c            41
2. IV d            34
3. V b             21

Gimnazjum
Uczniowie przeczytali 52 książki.
Na jednego ucznia przypada 0,3 książki.

Najwięcej książek przeczytały klasy:

1. II C             18
2. I C              15
3. I A i I B         5

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale