„Cząstka tej Ziemi”

Projekt edukacyjny „Cząstka tej Ziemi”

 
Realizowany był w roku szkolnym 2005/2006 i obejmował wszystkie etapy nauczania. Koordynatorem projektu była mgr Lucyna Szłapka. Współpracowały panie: mgr E. Dudek, mgr B. Sołtysik, mgr B. Racławska. Klasy młodsze poznawały gwarę, folklor i zawody charakterystyczne dla naszego regionu. Uczniowie zwiedzili zabytkową kopalnię Ignacy w Rybniku-Niewiadomiu. W ramach „Wiedzy o regionie”, w klasach szkoły podstawowej, odbyło się szereg wycieczek do ciekawych miejsc w okolicy np. do Wodzisławia Śl., Rybnika, Pszowa i Rydułtów. Gimnazjaliści zajmowali się m.in. badaniem flory i fauny oraz środowiska geograficznego najbliższej okolicy. Projekt zakończyła prezentacja osiągnięć uczniów.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale