"Almanach radliński"

Projekt edukacyjny "Almanach radliński" 

 
W ramach programu „Równać Szanse” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowaliśmy w roku szkolnym 2005/2006 projekt, którego celem było wydanie „Almanachu radlińskiego” – skarbnicy wiedzy o Radlinie – zawierającego m.in.: piosenki i przyśpiewki charakterystyczne dla miasta, przepisy kulinarne, fotografie ciekawych obiektów, a przede wszystkim informacje o tych obiektach. Stworzenie „Almanachu…” było zasadne, ponieważ nie istniała tego typu książka o Radlinie, która byłaby adresowana głównie do młodzieży mieszkającej lub uczącej się w tym mieście. A takie zadanie miał właśnie „Almanach…” spełniać. Tworzenie go, również przez młodzież, pobudziło jej aspiracje poznawcze, kreowało twórcze postawy młodych ludzi, a także włączało ich do działań lokalnych partnerów. Praca nad zredagowaniem i wydaniem w/w almanachu była prowadzona przez młodzież gimnazjalną Zespołu Szkół Sportowych w Radlinie przy współpracy Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego. Ponadto do realizacji projektu zostały zaangażowane inne podmioty – młodzież Gimnazjum nr 1 w Radlinie, Koło Gospodyń Wiejskich, wybitni mieszkańcy Radlina, przedstawiciele władz miasta. Działania, mające w końcowym efekcie doprowadzić do powstania „Almanachu…”, obejmowały: warsztaty fotograficzne, literacko – historyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi (mieszkańcami Radlina), wycieczki piesze i rowerowe po mieście, sadzenie kokocza (rośliny charakterystycznej dla Radlina, składanie i opracowanie graficzne „Almanachu…”, wydanie go i jego promocję. Efektem projektu stało się przede wszystkim rozbudzenie u młodzieży zainteresowania rodzinnym miastem, wzbogacenie wiedzy o tym mieście, ale także to, że młodzież wykazała się samodzielnością, aktywnością i umiejętnością pracy w grupie.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale