Integracja w ZSS

Integracja w Zespole Szkół Sportowych 

 
 Co to jest integracja?

Integracyjny system kształcenia i wychowania polega na maksymalnym włączeniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do placówek umożliwiających im dorastanie i naukę w gronie zdrowych rówieśników. 
Dobieramy klasy tak, aby byli w nich uczniowie z różnymi rodzajami schorzeń. Na 814 uczniów naszej szkoły – 28 to uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi od 15 do 20, w tym jest 3-5 o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Obecnie mamy osiem klas integracyjnych. 
Czy program nauczania w klasach integracyjnych różni się od tego w klasach zwykłych?
Nie ma różnic w jakości nauczania, ale w sposobie. W klasie integracyjnej pracuje dwóch nauczycieli jednocześnie. Pierwszy - z przygotowaniem ogólnym, drugi ze specjalnym, którego zadaniem jest dostosowanie form i metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych. Oboje nauczyciele czuwają, by klasa stawała się zintegrowanym zespołem, oraz by każde dziecko czuło się w niej dobrze i robiło postępy na miarę swoich możliwości. Dodatkowo proces kształcenia wspierają inni specjaliści: logopeda i pedagog.
Jakie zajęcia wspomagające oferuje ZSS w Radlinie uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych?
Dzieci niepełnosprawne przychodzą do szkoły z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które zawiera zalecenia do objęcia ich różnymi formami wspomagania. Prowadzimy: zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, zajęcia z logopedą. Stworzyliśmy także wiele kół zainteresowań, gdzie wszystkie chętne dzieci mogą rozwijać swoje pasje (koła przyrodnicze, matematyczne, teatralne, plastyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia na basenie).Tradycyjnie każdego roku odbywają się cieszące się ogromną popularnością imprezy integracyjne: ,,Mikołaj Integracyjny”, „Bal Integracyjny”, ,,Paraolimpiada”, spotkania przy ognisku, liczne spotkania okolicznościowe, wycieczki, wyjścia do kina oraz teatru. Każde dziecko ma możliwość brania udziału w różnego rodzaju konkursach zgodnie z własnymi zainteresowaniami.

 

Badania prowadzone wśród rodziców dowodzą, że dziecko uczące się w klasie integracyjnej: 
- osiąga wysokie wyniki w zakresie swoich możliwości, 
- przychodzi chętnie do szkoły, 
- chętnie odrabia zadawane prace domowe, 
- łatwiej nawiązuje kontakty z rówieśnikami, 
- ma dobry kontakt z osobami niepełnosprawnymi, 
- uczy się współpracy, zrozumienia, tolerancji, 
- ma większą możliwość korzystania z pomocy nauczycieli, 
- ma większe zaufanie do nauczycieli, 
- na lekcjach jest bardziej skoncentrowane, dopilnowane, 
- ma możliwość radzenia sobie z własnymi trudnościami.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale