"Nasz Dom"

Projekt edukacyjny "Nasz Dom"

 

W naszej placówce, w formie projektu edukacyjnego „Nasz Dom”, realizowaliśmy program „Patriotyzm – z pokolenia na pokolenie”. Celami projektu było:
• kreowanie i promowanie postaw patriotycznych,
• kształtowanie świadomości obywatelskiej,
• rozwijanie poczucia związku emocjonalnego z regionem i Ojczyzną,
• poznanie tradycji rodzinnych i regionalnych,
• aktywizacja młodzieży na rzecz własnej społeczności,
• uświadomienie roli tradycji jako wyznacznika tożsamości narodowej,
• wpajanie szacunku do własnego narodu i jego tradycji,
• kształcenie umiejętności organizowania pracy własnej i współpracy w grupie,
• wykonanie pomocy dydaktycznych.
Uczestnikami projektu byli uczniowie klas VI szkoły podstawowej i I–III gimnazjum. Projekt był realizowany od 1 grudnia 2006 r. do 14 marca 2007 r.
Prezentacja projektu odbyła się 12 i 13 marca 2007 r. w Szkolnym Centrum Informacji. Objęła ona 14 godzin lekcyjnych. Odbiorcami były wszystkie klasy VI szkoły podstawowej oraz wszystkie klasy I, II i III gimnazjum. Prezentację prowadzili uczniowie klasy II C gimnazjum. Uczniowie udowodnili, że interesują się wiedzą o swoim państwie. W bardzo ciekawy sposób potrafili rozwinąć dyskusję na temat człowiek – patriota. Uświadomili sobie, że każdy ponosi odpowiedzialność za swój kraj, a pielęgnowane tradycje są wyznacznikiem tożsamości narodu.

POLSCY NOBLISCI.pps

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale