Nauka drogą do sukcesu na Śląsku

Projekt zakłada objęcie wsparciem stypendialnym uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych.
Jeden z uczniów Zespołu Szkół Sportowych – Marcin Lebioda otrzymał na rok szkolny 2008/2009 stypendium w ramach Poddziałania „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych”. Marcin jako jedyny uczeń w mieście i jeden z czterystu sześciu w województwie śląskim otrzymał fundusze na rozwój swoich zainteresowań związanych z matematyką, fizyką i informatyką. Dzięki stypendium mógł poszerzyć wiadomości i umiejętności z zakresu astronomii i podstaw elektrotechniki. Wraz ze swoim opiekunem, brał udział w zajęciach w Planetarium oraz laboratorium uniwersyteckim.
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale