Klasy frankofońskie na Śląsku

W 2005 roku nasza szkoła przystąpiła do projektu „Klasy frankofońskie na Śląsku”, wspieranego przez Ambasadę Francji w Polsce, Delegację Walonii – Brukseli w Warszawie oraz Uniwersytet Śląski. Uczestniczą w nim gimnazja, licea i licea profilowane.
Klasa frankofońska realizuje rozszerzony program nauczania języka francuskiego (4 godz. tygodniowo) i pozwala dobrze przygotować uczniów do zdania rozszerzonej matury oraz międzynarodowego certyfikatu zwanego dyplomem DELF, który to z kolei otwiera możliwość kontynuowania studiów za granicą w ramach europejskich programów. Na lekcje w tych klasach zapraszani są lektorzy francuskiego (Francuzi i Belgowie). Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w licznych konkursach w języku francuskim (plastyczne, muzyczne, recytatorskie, gramatyczno- językowe itp.) nawet o zasięgu ogólnopolskim. Przy okazji poznają innych uczniów uczących się tego języka, każdego roku uczestniczą w obchodach Dnia Frankofonii, w trakcie których poszerzają wiedzę o kulturze, cywilizacji, obyczajach, historii i geografii Francji i innych krajów francuskojęzycznych. Mają też możliwość wyjazdu do Francji i w ten sposób doskonalą swoje umiejętności językowe. Klasy te pozwalają na promocję wielojęzyczności w Europie.
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale