Przyjaciele Zippiego

Od 2007 r. w naszej szkole realizowany jest w klasach pierwszych integracyjnych program Przyjaciele Zippiego.

 
Jest to międzynarodowy program Partnership for Children, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

 www.cmppp.edu.pl

Podsumowanie programu "Przyjaciele Zippiego"

Podsumowanie programu "Przyjaciele Zippiego"

W roku szkolnym 2009/2010 klasa 1c integracyjna brała udział w programie „Przyjaciele Zippiego”. Uczniowie mieli okazję nauczyć się komunikacji, umiejętności wyrażania własnych emocji oraz asertywności. Zajęcia odbywały się cyklicznie, zawsze towarzyszył im Zippi – maskotka. Na zakończenie programu dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz brały udział w pożegnalnym balu.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale