e-Twinning

eTwinning to program UE mający na celu wspieranie współpracy bliźniaczej szkół podstawowych i średnich w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Bierze w nim udział już ponad 6000 szkół z całej Europy.
Projekt "eTwinningowy" może być realizowany na kilku poziomach - może być wymianą pomiędzy dwoma nauczycielami, dwoma zespołami nauczycieli, dwoma zespołami przedmiotowymi (uczniowie pod kierunkiem nauczyciela), dwoma bibliotekarzami lub dwoma dyrektorami.
Akcja eTwinning stanowi integralną część programu eLearning i została oficjalnie zainaugurowana przez Komisję Europejską na początku 2005 roku. Program powstał, by dać szkołom europejskim możliwość wspólnego uczenia się i uczenia się od siebie nawzajem. Szkoły, które przyłączą się do tej akcji, mogą wymieniać poglądy, nawiązywać przyjaźnie i współpracę ze szkołami z innych krajów. eTwinning ma również zachęcić młodych ludzi do wzajemnego poznawania się, do poznawania swoich kultur, szkół i rodzin. W akcję aktywnie zaangażowały się i udzieliły jej wsparcia ministerstwa edukacji w krajach europejskich.
Na czym polega eTwinning?
W ramach programu eTwinning dwie różne szkoły z dwóch różnych krajów europejskich, wykorzystując we wspólnej pracy narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), mogą wymieniać informacje i wiedzę ponad europejskimi granicami. W trakcie takiej długoterminowej współpracy, szkoły partnerskie będą miały okazję do przeprowadzenia wspólnego pedagogicznego przedsięwzięcia.
Zaplanowany projekt może być realizowany na kilku poziomach: może być wymianą pomiędzy dwoma nauczycielami, dwoma zespołami nauczycieli, dwoma zespołami przedmiotowymi, dwoma bibliotekarzami lub dwoma dyrektorami i powinien obejmować szeroki zakres dziedzin, tematykę zaczerpniętą z programów nauczania, czy nawet elementy związane z rozwojem zawodowym kadry pedagogicznej.
Koordynatorzy
Koordynatorem akcji eTwinning (tzw. Centralnym Serwisem Wsparcia - CSS) jest European Schoolnet. Inicjatywa wspierana jest także przez sieć Narodowych Serwisów Wsparcia (NSS). Polskim NSS jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, której głównym celem jest szeroko pojmowane wspieranie działań na rzecz reformy i rozwoju systemu edukacji w Polsce.
eTwinning w ZSS
eTwinning -> Ucząca się społeczność szkół w Europie. Jest częścią Comeniusa, unijnego programu dla szkół.
W ramach akcji nawiązaliśmy współpracę ze szkołami z:
• Belgii
• Grecji
• Malty
• Bułgarii
• Włoch
• Rumunii
• Hiszpanii
• Węgier
Uczniowie szkoły podstawowej pracowali nad projektem "St.Valentine,s day". Natomiast uczniowie klas gimnazjalnych nad projektem "Different cultures magazine". Oba projekty realizowane są w języku angielskim.

Dodatkowe informacje
Więcej informacji na temat projektu "eTwinning - współpraca bliźniacza europejskich szkół" uzyskać można na stronie  http://www.etwinning.net/pl/pub/index.htm pod adresem: info@etwinning.net lub w siedzibie Polskiego Serwisu Wsparcia:
Narodowe Biuro Kontaktowe Akcji eTwinning:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale