Aktywny w szkole, aktywny w życiu


Nowe wyzwania, dużo możliwości!
 
W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła rozpoczyna realizację projektu edukacyjnego „Aktywny w szkole, aktywny w życiu”. Przez 3 najbliższe lata uczniowie biorący udział w projekcie będą mieli okazję korzystania z dodatkowych zajęć z matematyki, fizyki i biologii. Uczestnicy projektu nawiążą również współpracę z Uniwersytetem Śląskim, będą zdobywali umiejętności z zakresu nauk ścisłych i przedsiębiorczości. W ramach projektu uczniowie będą mieli możliwość wyjazdu na wycieczki i obozy naukowe. Rekrutacja uczniów do projektu obejmie klasy I i II gimnazjum.
"Aktywni" znowu w akcji!

"Aktywni" znowu w akcji!

W dniach od 18 do 20 marca uczniowie naszej szkoły, w ramach projektu "Aktywny w szkole - aktywny w życiu", wzięli udział w wycieczce do Łodzi. Celem wycieczki było przekazanie wiedzy o zabytkach i atrakcjach turystycznych oraz wypoczynek.

Co to jest liczba π?

Co to jest liczba π?

Mamy nadzieję, że każdy gimnazjalista Zespołu Szkół Sportowych już wie, co oznacza liczba "Pi". Uczniowie dowiedzieli się tego podczas obchodów, w naszej szkole, Światowego Dnia Liczby "Pi". Dlaczego ten dzień przypada 14 marca? W języku angielskim datę zapisuje się od miesiąca czyli 03.14. Są to początkowe cyfry rozwinięcia liczby "Pi". Z tej okazji uczestnicy projektu „Aktywny w szkole - aktywny w życiu” przygotowali prezentację multimedialną „Tajemnicza liczba π” oraz turniej matematyczny dla uczniów klas pierwszych.

Festiwal Nauki

Już po raz piąty w Zespole Szkół Sportowych zorganizowano FESTIWAL NAUKI, który odbył się 20 grudnia 2011r. Organizatorami byli uczniowie i nauczyciele pracujący w projekcie „Aktywny w szkole - aktywny w życiu”. Temat przewodni festiwalu to „Maria Skłodowska-Curie - życie i działalność”, ponieważ w 2011r. obchodziliśmy 100 rocznicę przyznania Nagrody Nobla naszej rodaczce.

VI Ponadregionalne Warsztaty "aktywnych"

VI Ponadregionalne Warsztaty "aktywnych"

24 marca uczniowie naszej szkoły, już po raz szósty, mogli poczuć się jak studenci Uniwersytetu Śląskiego. Brali oni udział w VI Ponadregionalnych Warsztatach w ramach projektu „Aktywny w szkole - aktywny w życiu”, podczas których mogli się wiele dowiedzieć o pracy ludzkiego mózgu oraz o stwarzanych przez niego iluzjach.

Festiwal Nauki

Festiwal Nauki

W dniu 16 czerwca 2011r. odbył się Festiwal Nauki zorganizowany w ramach projektu „Aktywny w życiu, aktywny w szkole” realizowanego wspólnie z Uniwersytetem Śląskim z funduszy Unii Europejskiej i „Kapitału Ludzkiego”. (zdjęcie 1 i 2) W programie festiwalu przeprowadzono warsztaty dla klas I gimnazjum ZSS „Kopuły geodezyjne”. Warsztaty te poprowadziła Adrianna Gunia, pomagali jej uczestnicy projektu.

„Podróże w czasie i przestrzeni”

W Dniu Dziecka odbył się w naszej szkole kolejny już Festiwal Nauk w ramach projektu „Aktywni w szkole – aktywni w życiu”, współfinansowanego przez UE w ramach EFS.

Gimnazjaliści na Uniwersytecie Śląskim

W sobotę 24-go kwietnia, po raz kolejny, grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w Ponadregionalnych Warsztatach Naukowych w ramach projektu „Aktywni w szkole – aktywni w życiu”, współfinansowanego przez UE w ramach EFS.

Festiwal nauki „Cywilizacja liczb”

Festiwal nauki „Cywilizacja liczb”

Od października bieżącego roku szkolnego, trzydziestu ośmiu uczniów gimnazjum Zespołu Szkół Sportowych w Radlinie przystąpiło do projektu edukacyjnego „Aktywny w szkole – aktywny w życiu”, któremu patronuje Uniwersytet Śląski. W ramach tego projektu uczniowie poszerzają swoje wiadomości i doskonalą umiejętności z bloku przedmiotów ścisłych. Pracują w trzech sekcjach: matematyczno-naukowej, informatycznej i przedsiębiorczości.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale