Socrates Comenius

Nasza szkoła w Sokratesie
 
Od września 2006r. uczniowie Sportowego Gimnazjum nr 2 w Radlinie przystąpili do realizacji programu Sokrates, w którym uczestniczyły oprócz nas następujące państwa: Wielka Brytania, Niemcy, Czechy, Portugalia. Edycja programu odbywała się pod hasłem „Czy młodzi mogą być współodpowiedzialni za przyszłość Europy?”. Uwaga wszystkich uczestników była skupiona na energii – źródłach jej pozyskiwania i oszczędzania.
Koordynatorzy programu: mgr Małgorzata Rduch, mgr Arkadiusz Gajda.
Nauczyciele współpracujący: mgr Alina Badura, mgr Urszula Paniczek, mgr Teresa Wowra, mgr Dominika Wójcicka, mgr Joanna Mika, mgr Krystyna Holona, mgr Weronika Starnes.
Uczniowie biorący udział w projekcie to wszystkie klasy gimnazjalne, obecne w latach realizacji programu. Realizując nasze zadania, wykonaliśmy w pierwszej kolejności mapy terenu okolic szkoły oraz plany naszej szkoły w formie albumów. Następnie nagraliśmy pamiętnik video „Typowy dzień szkolny”, a także prezentację o tej samej tematyce. Jednocześnie wybrani uczniowie stale prowadzili arkusze badawcze na temat tego, jak nasz kraj pobiera energię, jakie są prognozy zapotrzebowania na energię w przyszłości. Ponadto wyznaczeni uczniowie prowadzili dziennik osobisty na temat swoich zajęć podczas weekendu i zużycia energii w domu. Podsumowaniem tego cyklu działań była wizyta w Elektrowni „Rybnik” i zorganizowanie Szkolnego Tygodnia Energii.
Następnie nasze zainteresowanie skupiło się na tym, jak wykorzystywano energię na przestrzeni wieków, jakie zmiany zaszły w tym względzie. Zajęliśmy się również badaniami, które przedmioty zużywające energię są najczęściej używane w domach uczniów w ciągu tygodnia i w czasie weekendu a następnie porównaliśmy ilość energii, jaka była wykorzystana przez uczniów i ich rodziny. Ponadto szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, jakiego paliwa używa się w Polsce do wytwarzania energii, a także jak wygląda to w naszym mieście. Ustalaliśmy, jakie żarówki są używane w domach uczniów w Polsce. Wynikiem tych naszych działań było wykonanie dwóch prezentacji: „Jak można oszczędzać energię w domu?” i „Ochrona środowiska”. Ponadto przygotowaliśmy przedstawienie pt. „Kongres smogów”, które zostało również zaprezentowane w czasie wizyty naszych uczniów w Anglii. Zaangażowaliśmy się w obchody Dnia Ziemi, m.in. poprzez wykonanie plakatów i zbiórkę surowców wtórnych.
W czasie trwania naszego projektu byliśmy uczestnikami ekologicznych wycieczek. Odwiedziliśmy Elektrownię „Rybnik”, Koksownię „Radlin” i KWK „Marcel”. Chcieliśmy się dowiedzieć, w jaki sposób i w jakim stopniu zakłady te dbają o środowisko naturalne.
Oceniając działania elektrowni i dwóch najważniejszych zakładów pracy w naszym mieście, możemy stwierdzić, że ich kierownictwo stara się w jak najmniejszym stopniu szkodzić środowisku naturalnemu. Wszystkie wymienione tu zakłady pracy podejmują działania ekologiczne, jednak upłynie jeszcze sporo czasu zanim w namacalny sposób te działania odczują mieszkańcy okolicznych miejscowości.
Podczas pracy w projekcie Sokratesie mieliśmy możliwość wyjazdów do krajów partnerskich. Była to dla nas najlepsza forma nauki nie tylko języka, ale również nabycia wiedzy dotyczącej kultury, tradycji oraz mieszkańców.
W trzecim roku pracy w projekcie czyli od września 2008r do kwietnia 2009r uczniowie i nauczyciele bardzo intensywnie pracowali aby zrealizować wszystkie założenia projektu. W listopadzie 2008r odbył się kolejny bardzo ważny miting w Portugalii. Na mitingu kolejne państwa składały sprawozdania ze swojej pracy tzn. z tego co zrobiono od kwietnia 2007 do listopada 2008r. Nasza grupa chwaliła się wspaniałą kroniką, w której mamy udokumentowane wszystkie międzynarodowe spotkania młodzieży i nauczycieli oraz prace wykonane w ramach projektu. Oprócz przedstawienia badań nt. zanieczyszczeń środowiska naszej najbliższej okolicy przedstawiliśmy nasz główny produkt w postaci kalendarza, w którym znajdują sie po dwa zdjęcia reprezentatywne dla współpracujących państw przedstawiające negatywny i pozytywny wpływ człowieka na środowisko. Ponieważ byliśmy projektantami i realizatorami tego przedsięwzięcia to właśnie na tym spotkaniu wręczyliśmy wydrukowane kalendarze każdemu z partnerów z czego wszyscy byli zadowoleni. Ustalono, także działania na kolejne miesiące, w tym głównie wykonanie projektu gazety. Kolejne zadania to edukacja młodzieży w zakresie ochrony przyrody i środowiska oraz promowanie działań ekologicznych. Od stycznia podjęliśmy intensywne działania polegające na tym, że przeprowadziliśmy badania ankietowe wśród uczniów nt. „Czy żyjemy ekologicznie?”. Pod koniec lutego zabraliśmy się do gromadzenia materiałów, które pozwoliłyby na wykonanie gazetki. Ponieważ gazetka była składana w Czechach każde państwo odpowiednio wcześniej wysyłało swój projekt. W gazetce zamieściliśmy najważniejsze naszym zadaniem działania, które udokumentowaliśmy zdjęciami. Ważnym elementem treści były wspomnienia młodzieży z pobytu w poszczególnych państwach.
Pod koniec kwietnia grupa nauczycieli wyjechała na podsumowanie pracy do Czech. Tam każdy kraj chwalił się swoimi dokonaniami. Wszyscy otrzymaliśmy gazetkę, w której każdy zawarł przewidziane informacje. Główny koordynator podsumował naszą owocną pracę i ocenił ją bardzo wysoko. Stwierdził również, że wszystkim współpracowało się bardzo dobrze, młodzież i nauczyciele doskonalili swój język angielski, a co najważniejsze przekazywaliśmy sobie wiedzę ekologiczną i sposoby ochrony naszej Ziemi. Zawiązały się też przyjaźnie, które na pewno przetrwają długie lata.


Koordynator
Małgorzata Rduch
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale