Projekty edukacyjne

"Nie tylko w świecie ciszy - usłysz mnie” - innowacja pedagogiczna

Od 1 marca w naszej szkole wprowadzana jest innowacja pedagogiczna: „Nie tylko w świecie ciszy - usłysz mnie”. Skierowana jest do uczniów klasy 1c - integracyjnej. Jest to innowacja metodyczno-organizacyjna. Autorkami innowacji są: wychowawca klasy 1c - mgr Małgorzata Konsek, oraz nauczyciel wspomagający - mgr Estera Kwaśnik. Innowacja będzie prowadzona w klasach I, II i III szkoły podstawowej, w klasie integracyjnej. W czasie zajęć będzie pokazywany uczniom sposób porozumiewania się za pomocą gestów. W klasie pierwszej, wykorzystując formę zabawy, będzie prowadzona nauka alfabetu palcowego równolegle z wprowadzanym wzorem litery. W klasie drugiej i trzeciej będą uczone wybrane znaki języka migowego. Uczniowie będą zachęcani do integracji, do burzenia granic między osobami zdrowymi a tymi, którzy mają różne deficyty rozwojowe.

Nasza szkoła w programie ,,Młody Obywatel”

Nasza szkoła w programie ,,Młody Obywatel”

W ramach programu Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacji BGK - Młody Obywatel - grupa uczniów kl. 5c wspólnie z p. Aleksandrą Kermel i p. Eweliną Rojek-Musioł realizuje program ,,Młody Obywatel rozmawia”. Projekt trwa od października 2016 roku do lutego 2017 roku, a jego głównym celem jest angażowanie młodzieży do aktywności obywatelskiej. Spotykamy się raz w tygodniu, by dyskutować, wymieniać się pomysłami i uczyć się od siebie nawzajem. Udało się nam już wybrać temat. Wspólnie podjęliśmy decyzję, że będzie to: ,,Reportaż po sąsiedzku”, którego celem jest bliższe poznanie sąsiadów: ich historii, pasji, zainteresowań, a następnie przedstawienie zgromadzonego materiału szerszej publiczności.

"Chronimy Dzieci” – nowy program w naszej szkole!

"Chronimy Dzieci” – nowy program w naszej szkole!

Od października 2016 roku nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu „Chronimy Dzieci”. Program realizowany jest w ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Jego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Głównym celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci ze strony osób dorosłych, a także rówieśników. Chcąc uzyskać certyfikat „Chronimy Dzieci” musimy spełnić wysoki poziom standardów, a także wzbogacić wiedzę uczniów, rodziców i pracowników szkoły w zakresie ochrony dzieci przed przemocą i krzywdzeniem.

Program ERASMUS+

Program ERASMUS+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Ministerialny Program "Książki naszych marzeń"

Ministerialny Program "Książki naszych marzeń"

Nasza szkoła przystąpiła do programu „Książki naszych marzeń”, którego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Naszym celem jest na trwałe zainteresować młodych ludzi czytaniem, aby doświadczali przyjemności z czytania, odkrywali w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu.

Dźwirzyno - Reporterzy w akcji

Dźwirzyno - Reporterzy w akcji

Kolejni dziennikarze z naszego gimnazjum przybyli do Dźwirzyna. Swoją reporterską przygodę rozpoczęli od otwarcia umysłu na łonie natury. Jak na ambitnych młodych twórców przystało nie czekają, aż temat sam wpadnie im w ręce, lecz prowadzą własne badania i eksperymenty. O ich wynikach będziemy informować na bieżąco.

"Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi"

"Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi"

Projekt przeznaczony dla uczniów klas I-III nauczania zintegrowanego. Realizowany od kwietnia do czerwca 2015r. Ma na celu rozwijać zainteresowania i świadomość ekologiczną uczniów klas I-III, propagować wiedzę przyrodniczą, kształtować postawy proekologiczne, zaangażować społeczność szkolną do działań na rzecz ochrony środowiska.

Tydzień Bezpiecznego Internetu

Tydzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) lub Tydzień Bezpiecznego Internetu (TBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu Safer Internet. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.

"Śląsk moja mała ojczyzna - tradycja i współczesność"

"Śląsk moja mała ojczyzna - tradycja i współczesność"

Projekt przeznaczony dla uczniów klas I-III nauczania zintegrowanego. Ma na celu propagowanie edukacji regionalnej, poznanie rodzinnej miejscowości, tradycji kultywowanych na Śląsku, posługiwanie się technologią komputerową.

„Ratujemy i uczymy ratować”

„Ratujemy i uczymy ratować”

Program RUR polega na prowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie, już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazała specjalne książki dla maluchów, film animowany oraz telefony – zabawki. Celem szkolenia było wyposażenie dzieci w wiadomości i umiejętności w zakresie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.

Ogólnopolski projekt "Zdrowo jem, więcej wiem"

Ogólnopolski projekt "Zdrowo jem, więcej wiem"

Jesienią 2013 roku uczniowie klasy 3c wraz z wychowawcą przystąpili do ogólnopolskiego projektu „Zdrowo jem, więcej wiem” organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Konkurs przebiegał w trzech etapach: jesiennym, zimowym i wiosennym. W każdym etapie przeprowadzona była lekcja, konkursy i forum zdrowia dla rodziców oraz wysłane były raporty z przeprowadzonych zajęć. Sprawozdania oceniane były według podanych kryteriów. Zespół 3c przyjął nazwę „Witaminki dla Balbinki” i przystąpił do realizacji zadań.

"Klub Bezpiecznego Puchatka"

"Klub Bezpiecznego Puchatka"

Nasza szkoła została zgłoszona do udziału w programie edukacyjnym „Klub Bezpiecznego Puchatka”. W programie wezmą udział uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej. Pierwszoklasiści będą się uczyć razem z Puchatkiem, jak być bezpiecznym w domu, w szkole i na drodze. Dowiedzą się jak rozpoznawać zagrożenia, bezpiecznie uczyć się i bawić.

Gwiazdka dla Afryki

Gwiazdka dla Afryki

Nasza szkoła bierze udział w projekcie edukacyjno-pomocowym „Gwiazdka dla Afryki”, który jest odpowiedzią na dramatyczną sytuację w Sierra Leone. W ramach projektu uczniowie: wezmą udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których powinni zrozumieć na czym polegają problemy mieszkańców krajów rozwijających się, a także dowiedzą się jak można im zaradzić; przygotują prezenty dla dzieci w Sierra Leone oraz będą współorganizatorami przedświątecznej imprezy pod hasłem „Gwiazdka dla Afryki”.

Jak stworzyć film? - innowacja pedagogiczna

Od początku lutego siedemnaścioro spośród uczniów klas szóstych bierze udział innowacji pedagogicznej z zakresu edukacji filmowej. Uczestnicy utrwalają wiadomości zdobyte podczas lekcji języka polskiego, poszerzają je i wykorzystują w sposób twórczy. Dotychczas analizowane tematy dotyczyły krótkiej historii filmu, montażu filmowego, animacji oraz roli aktora głosowego i tworzenia dubbingu. Nowe wiadomości uczniowie wykorzystali do tworzenia własnych filmów i animacji.

"Jesteśmy przyjaciółmi lasu" - projekt ekologiczny

"Jesteśmy przyjaciółmi lasu" - projekt ekologiczny

W szkole od marca do czerwca 2013r. jest realizowany projekt „JESTEŚMY PRZYJACIÓŁMI LASU”. Uczniowie klas 1-3 naszej szkoły wykonywali różnorodne zadania.

Zespół Szkół Sportowych kolejny raz w projekcie Comenius!

Zespół Szkół Sportowych kolejny raz w projekcie Comenius!

Projekt nosi tytuł "Arts in Teaching" ("Sztuka w nauczaniu") i będzie realizowany w roku szkolnym 2012 - 2013 i 2013 - 2014. Partnerami projektu są szkoły z następujących państw: Belgia, Hiszpania, Niemcy, Polska, Turcja i Włochy.

"Cyfrowa szkoła"

"Cyfrowa szkoła"

Pragniemy wszystkich poinformować, że Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Radlinie, jako jedna z 400 w Polsce, uzyskała dotację w wysokości prawie 200 tyś. złotych z Rządowego programu dofinansowania Szkół Podstawowych przy zakupie pomocy dydaktycznych rozwijających Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) w Nauczaniu - „Cyfrowa szkoła". Kwota dofinansowania zostanie przeznaczona na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych w tym komputerów (laptopów) dla uczniów klas IV-VI.

"Aktywni w działaniu" - projekt

"Aktywni w działaniu" - projekt

15 uczennic i uczniów naszego gimnazjum od września bieżącego roku uczestniczy w projekcie "Aktywni w działaniu" realizowanym przez Urząd Miasta Radlin w partnerstwie ze stowarzyszeniem CRIS. Projekt ten obejmuje cykl 6 warsztatów, które są organizowane od września do grudnia 2012r. w siedzibie ZSS w Radlinie.

"Razem w UE" - projekt

"Razem w UE" - projekt

RAZEM w EU taki tytuł nosi nowy projekt z jakim rozpoczął rok szkolny Zespół Szkół Sportowych Radlinie. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Do współpracy w ramach projektu szkoła zaprosiła zaprzyjaźnioną placówkę z Mohelnic - miasta partnerskiego Radlina.

„Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi” - szkolny projekt

„Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi” - szkolny projekt

W dniach od 12 do 20 kwietnia wszyscy uczniowie klas 1-3 wraz z wychowawcami brali udział w szkolnym projekcie „Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi”. W ramach działań projektu z bardzo dużym zaangażowaniem wykonali wiele zadań mających zwrócić większą uwagę na konieczność ochrony świata, w którym żyjemy. Przygotowywali różne niespodzianki dla Ziemi, aby je zaprezentować na specjalnym, uroczystym „Przyjęciu dla Ziemi”.

"Każdy z nas jest wyjątkowy"

"Każdy z nas jest wyjątkowy"

Projekt ten realizujemy w Zespole Szkół Sportowych od stycznia 2012 r. do marca 2013 r.

"Lepszy start na przyszłość" - projekt edukacyjny

"Lepszy start na przyszłość" - projekt edukacyjny

Projekt ten realizujemy w Zespole Szkół Sportowych od 1 września 2011 r. do 31 lipca 2013 r.

"Nie taka matma straszna, jak ją malują" - projekt edukacyjny

"Nie taka matma straszna, jak ją malują" - projekt edukacyjny

Projekt ten realizujemy w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 od 1 września 2011 r. do 31 lipca 2013 r.

Projekt "Bliska sztuka"

Projekt "Bliska sztuka"

Szkoła otrzymała dotację w wysokości 40 tysięcy złotych na realizację nowego projektu edukacyjnego, który nosi tytuł „Bliska sztuka”. Projekt ten współfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

"Zdrowo i sportowo"

"Zdrowo i sportowo"

Uczniowie klas trzecich, od września bieżącego roku wraz z zaprzyjaźnioną szkołą czeską we Frydku-Mistku, uczestniczyli w projekcie „Zdrowo i sportowo”.

"Starzykowe izby"

"Starzykowe izby"

W naszej szkole ruszył projekt pt. „Starzykowe Izby”. Dzięki niemu, uczniowie w specjalnych grupach edukacyjnych pogłębią wiedzę na temat historii i kultury naszego regionu.

Aktywny w szkole, aktywny w życiu

W roku szkolnym 2009/2010 nasza szkoła rozpoczyna realizację projektu edukacyjnego „Aktywny w szkole, aktywny w życiu”. Przez 3 najbliższe lata uczniowie biorący udział w projekcie będą mieli okazję korzystania z dodatkowych zajęć z matematyki, fizyki i biologii. Uczestnicy projektu nawiążą również współpracę z Uniwersytetem Śląskim, będą zdobywali umiejętności z zakresu nauk ścisłych i przedsiębiorczości. W ramach projektu uczniowie będą mieli możliwość wyjazdu na wycieczki i obozy naukowe.

Klasy frankofońskie na Śląsku

Klasy frankofońskie na Śląsku

W 2005 roku nasza szkoła przystąpiła do projektu „Klasy frankofońskie na Śląsku”, wspieranego przez Ambasadę Francji w Polsce, Delegację Walonii – Brukseli w Warszawie oraz Uniwersytet Śląski.

Szkoła bez przemocy

W październiku 2008 r. nasza placówka przystąpiła do programu społecznego „SZKOŁA BEZ PRZEMOCY”. Jego przesłaniem jest przeciwdziałanie przemocy w szkole, zmiana postaw wobec przemocy jak i skuteczne zwalczanie wszelkich przejawów agresji.

e-Twinning

e-Twinning

eTwinning to program UE mający na celu wspieranie współpracy bliźniaczej szkół podstawowych i średnich w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Bierze w nim udział już ponad 6000 szkół z całej Europy.

Przyjaciele Zippiego

Przyjaciele Zippiego

Od 2007 r. w naszej szkole realizowany jest w klasach pierwszych integracyjnych program Przyjaciele Zippiego. Jest to międzynarodowy program Partnership for Children, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci.

Moje miasto, moja szkoła, moja rodzina

W 2006 roku Zespół Szkół Sportowych nawiązał współpracę ze szkołą w Drohomyślu na Ukrainie. W ramach współpracy uczniowie i nauczyciele wzbogacali swoją wiedzę na temat tego kraju.

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku

Projekt zakłada objęcie wsparciem stypendialnym uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych.

Socrates Comenius

Od września 2006r. uczniowie Sportowego Gimnazjum nr 2 w Radlinie przystąpili do realizacji programu Sokrates, w którym uczestniczyły oprócz nas następujące państwa: Wielka Brytania, Niemcy, Czechy, Portugalia.

"Nasz Dom"

"Nasz Dom"

W naszej placówce, w formie projektu edukacyjnego „Nasz Dom”, realizowaliśmy program „Patriotyzm – z pokolenia na pokolenie”. Uczestnikami projektu byli uczniowie klas VI szkoły podstawowej i I–III gimnazjum. Projekt był realizowany od 1 grudnia 2006 r. do 14 marca 2007 r.

"Śladami cywilizacji"

"Śladami cywilizacji"

W roku szkolnym 2005/2006 nauczyciele szkoły podstawowej wzięli udział w projekcie edukacyjnym „Nauczyciel z klasą”, którego organizatorem była „Gazeta Wyborcza”. Przed nauczycielami i uczniami postawiono do zrealizowania cztery zadania, których zwieńczeniem była prezentacja efektów pracy podczas spotkania z rodzicami. Temat przewodni brzmiał „Śladami cywilizacji”.

"Almanach radliński"

"Almanach radliński"

W ramach programu „Równać Szanse” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowaliśmy w roku szkolnym 2005/2006 projekt, którego celem było wydanie „Almanachu radlińskiego” – skarbnicy wiedzy o Radlinie – zawierającego m.in.: piosenki i przyśpiewki charakterystyczne dla miasta, przepisy kulinarne, fotografie ciekawych obiektów, a przede wszystkim informacje o tych obiektach.

„Cząstka tej Ziemi”

„Cząstka tej Ziemi”

Projekt edukacyjny „Cząstka tej Ziemi” realizowany był w roku szkolnym 2005/2006 i obejmował wszystkie etapy nauczania. Klasy młodsze poznawały gwarę, folklor i zawody charakterystyczne dla naszego regionu. Uczniowie zwiedzili zabytkową kopalnię Ignacy w Rybniku-Niewiadomiu. W ramach „Wiedzy o regionie”, w klasach szkoły podstawowej, odbyło się szereg wycieczek do ciekawych miejsc w okolicy. Gimnazjaliści zajmowali się m.in. badaniem flory i fauny oraz środowiska geograficznego najbliższej okolicy.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale