O patronie

KEN - patronem naszej szkoły

 

Komisja Edukacji Narodowej (KEN) – centralny organ władzy oświatowej powołany w Polsce przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 na wniosek króla Stanisława Poniatowskiego.

Komisja była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i pierwszą tego typu instytucją w Europie. Była pierwszym na świecie ministerstwem oświaty. Została powołana głównie dlatego, że do 1773 edukacja podstawowa i średnia były w Rzeczypospolitej organizowane i kontrolowane przez zakon jezuitów. System stworzony przez jezuitów funkcjonował całkiem sprawnie, choć cechował go swoisty konserwatyzm i nietolerancja religijna. W 1773 zakon jezuitów został nagle rozwiązany przez papieża Klemensa XIV, co w Polsce zagroziło całkowitym upadkiem edukacji, ale też dało impuls do głębokich reform szkolnictwa. Komisja powstała formalnie na mocy uchwały Sejmu z 14 października 1773. Przejęła dawne majątki zakonu jezuitów, który został zlikwidowany przez papieża. Głównym inicjatorem powstania Komisji był pijar, ksiądz Hugo Kołłątaj. Najbardziej zasłużonymi, oficjalnymi członkami byli posłowie wywodzący się z magnackich rodzin i rodzin: Adam Kazimierz Czartoryski, Joachim Chreptowicz, Ignacy Potocki i Andrzej Zamoyski.
Podsumowanie dokonań Komisji:

- całkowita reorganizacja oraz stworzenie od podstaw systemu szkół średnich,
- opracowanie nowych programów nauczania w duchu umiarkowanego oświecenia,
- utworzenie seminariów nauczycielskich przy uniwersytetach,
- publikacja nowatorskich podręczników szkolnych – w sumie wydano 27 podręczników, z których część po raz pierwszy stworzyło polską terminologię naukową takich dziedzin jak fizyka, matematyka, chemia, logika, gramatyka,
- reforma Akademii Krakowskiej i Wileńskiej,
- utworzenie Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych,
- wprowadzenie historii Polski i historii naturalnej,
- wprowadzenie elementów wychowania fizycznego,
- zaczęto nauczać w języku polskim - nauka w języku łacińskim była zakazana.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale