Szkoła dzisiaj

O naszej szkole

 

     Zespół Szkół Sportowych tworzą Sportowa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. KEN oraz Sportowe Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2.

     Dyrektorem Szkoły, od września 2007 r., jest mgr Beata Klima. Wicedyrektorami są: mgr Beata Fojcikmgr Marzena Kuligmgr Tomasz BuchtaW ZSS zatrudnionych jest 95 pracowników pedagogicznych36 pracowników administracji i obsługi. Obecnie uczy się tutaj 812 uczniów – 579 w szkole podstawowej, 208 w gimnazjum oraz 25 w oddziale przedszkolnym. 

       Szkoła podstawowa liczy 29 oddziałów, gimnazjum – 9 oddziałów. Mamy również 1 oddział przedszkony (w sumie 39 oddziałów). Szkoła zapewnia uczniom wszechstronny i harmonijny rozwój głównie poprzez edukację kulturalną, sportową i europejską. 
      Nauczyciele zatrudnieni w ZSS pracują w czterech zespołach przedmiotowych, których celem jest, przede wszystkim, doskonalenie zawodowe i wymiana doświadczeń pedagogicznych.

     Ponadto funkcjonują zespoły wychowawcze, odpowiednie do poziomów nauczania, skupione w swej pracy na działaniach opiekuńczo–wychowawczych skierowanych na uczniów.

           Uczniowie, uczęszczjący do szkoły podstawowej, klas integracyjnych i DELF, mają zajęcia lekcyjne w budynku głównym szkoły, mieszczącym się przy ul. P. Rogozina 55. Natomiast zajęcia edukacyjne i sportowe uczniów, uczęszczających do sportowego gimnazjum odbywają się w budynku MOSiR-u, przy ul. W. Korfantego 17. Tam, na miejscu, korzystają również z krytej pływalni i hali sportowej MOSiR-u. Tam też mają do dyspozycji punkt biblioteczny wyposażony w lektury szkolne.


PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE W ZSS (ZOBACZ) 

PROJEKTY REALIZOWANE W ZSS.pps

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale