Nauczyciele

 
 
  
 Konsultacje nauczycieli z rodzicami odbywają się
w każdy drugi czwartek miesiąca
o godz. 1700
 
  
 
 
Nauczanie zintegrowane
mgr Katarzyna Baluch
mgr Ewa Dudek
mgr Iwona Fiołka
mgr Joanna Janicka
mgr Agnieszka Jęczmionka
mgr Katarzyna Joneczek
mgr Gabriela Kluger-Lenert
mgr Estera Kwaśnik
mgr Bernadeta Małecka-Włodarczyk
 mgr Lucyna Stiel
mgr Agata Strójwąs
mgr Monika Zawlocka

Język polski
mgr Grażyna Gdańska
mgr Aleksandra Kermel
 mgr Katarzyna Paszko
mgr Ewelina Rojek-Musioł
mgr Alina Spandel-Skupiń
mgr Lucyna Weber
mgr Teresa Wowra
 
Język francuski
mgr Barbara Gembal
 
 Język angielski
mgr Ewa Korabius-Święty
mgr Małgorzata Koszałka
mgr Dominika Książek
mgr Anita Kwiatoń
mgr Joanna Mika
mgr Oxana Rabas
mgr Weronika Starnes
 
Język niemiecki
mgr Magdalena Papierok
 
Historia
mgr Michał Brachmański
 mgr Lucyna Rek
 
Wiedza o społeczeństwie
mgr Michał Brachmański

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Lucyna Rek
mgr Elżbieta Kin

Przyroda
mgr Beata Fojcik
mgr Arkadiusz Gajda
mgr Agnieszka Pawelec
mgr Małgorzata Rduch
mgr Monika Strączek-Grolik

Biologia
mgr Małgorzata Rduch

Geografia
mgr Agnieszka Pawelec

Fizyka
mgr Ewa Dziuk
 
Chemia
mgr Ewa Dziuk
mgr Arkadiusz Gajda


Matematyka
mgr Gabriela Bugla
mgr Katarzyna Kazimierczak
mgr Katarzyna Karsznia

mgr Agnieszka Pawelec
mgr Urszula Usciło

Plastyka (sztuka)
mgr Alina Badura
mgr Danuta Krzyśków

Muzyka
mgr Urszula Marszałek
mgr Danuta Krzyśków

Zajęcia komputerowe
mgr Katarzyna Kozłowska
mgr Urszula Marszałek


Zajęcia techniczne
 mgr Alina Badura
Bogdan Krupa
 
Religia
ks. Mateusz Dziurowicz
ks. Mateusz Iwanecki
mgr Dawid Michalski
mgr Danuta Poniewierska
mgr Urszula Sitek
 
Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Dawid Michalski
 
Wychowanie fizyczne
mgr Bartosz Frątczak
mgr Petro Herasym
Dawid Klecha
mgr Agata Macionczyk
mgr Elżbieta Marek
mgr Aleksandra Patas
mgr Tomasz Patas
mgr Kamila Tkocz
mgr Kamil Wierzgoń
 
Nauczyciele współorganizujący kształcenie 
mgr Katarzyna Gilner
mgr Anna Kasza
mgr Justyna Koczor
mgr Małgorzata Konsek
mgr Bernadeta Kuder
mgr Aleksandra Odolińska
mgr Barbara Sołtysik
mgr Justyna Synowiec
mgr Monika Szewczyk
mgr Dorota Walach
mgr Nina Wilk
 
Nauczyciele bibliotekarze
mgr Anna Bułat
mgr Joanna Szewczyk


Logopeda
mgr Elżbieta Plewnia

Pedagog
mgr Marlena Kremska-Czech
mgr Żaneta Pawlaszczyk

Psycholog
mgr Maria Tatura

Kierownik świetlicy
mgr Beata Klima
 
Wychowawcy świetlicy
mgr Lucyna Ryszka
mgr Renata Markiton
Dorota Niemczyk
mgr Aleksandra Odolińska
mgr Lucyna Weber

 Doradca zawodowy
mgr Lucyna Ryszka
 
 Asystent nauczyciela
mgr Katarzyna Hajdus
  
 Trenerzy pływania
mgr Tomasz Buchta
mgr Iwona Cymerman
 mgr Jakub Cymerman
mgr Danuta Gerlich
Dawid Klecha
mgr Jacek Kuliński
mgr Wojciech Szulc
 
Trenerzy siatkówki
mgr Bartosz Frątczak
mgr Marek Przybysz
mgr Witold Słanina
mgr Kamil Wierzgoń

Trenerzy szermierki
mgr Agata Macionczyk
Dominika Mosler-Plura
mgr Krzysztof Urbański
 
Nieobecne wśród nas

Nieobecne wśród nas

NA ZAWSZE POZOSTANĄ W NASZEJ PAMIĘCI

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale