Sekretariat

Sekretariat szkoły

44-310 Radlin
ul. mjr P. Rogozina 55

Czynny codziennie
730 - 1530
 
 sekretariat do spraw uczniów - "mały"
 czwartek 730 - 1700
piątek 730 - 1400

Tel./fax
(032) 4558330

e-mail:
 ssp2radlin@gmail.com
 
Anna Płaczek
Aleksandra Jeszka
Katarzyna Gilner
 

Zasady pobierania oplat za wydawanie nowej karty wejscia do szkoly[1].pdf

Zasady pobierania oplat za wydawanie nowej karty wejscia do szkoly[1].doc

Wniosek_o_wydanie_duplikatu_legitymacji.doc

Wniosek_o_wydanie_duplikatu_legitymacji.pdf

Procedura wydania duplikatu legitymacji szkolnej.doc

Procedura wydania duplikatu legitymacji szkolnej.pdf

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale