Dyrekcja

Dyrektor

mgr Lucyna Weber
 

dyżur

czwartek - 1330 - 1530 

 

 

Wicedyrektorzy
   

 mgr Beata Fojcik - do spraw dydaktycznych  

dyżury 

poniedziałek - 1430 - 1530

      wtorek      - 1430 - 1530

 

mgr Elżbieta Marek - do spraw wychowawczych 

dyżur

 piątek - 1200 - 1430 

    

 mgr Tomasz Buchta - do spraw sportu

dyżury

środa - 1330  -  1430 Dom Sportu

piątek - 1445 - 1530 budynek szkoły

 

 

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale