Podręczniki

Wykaz podręczników, które będą obowiązywać

w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2

w nowym roku szkolnym 2017/2018

(obok wydawnictwa podany jest numer dopuszczenia).

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale