Termin ogłoszenia wyników testów sprawnościowych oraz testów do klasy bilingwalnej

Termin ogłoszenia wyników testów sprawnościowych

dla kandydatów do klas czwartej i siódmej

oraz testów językowych

dla kandydatów do klasy siódmej bilingwalnej -

25.05.2017 r. 

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale