„Smerfowisko” spotkanie czytelnicze dla uczniów klas 4

„BIBLIOTEKA. OCZYWIŚCIE!” –

hasło obchodów Tygodnia Bibliotek 2017


Uczniowie klas czwartych, z okazji obchodów w naszej szkole XIV Tygodnia Bibliotek, mającego na celu podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia i edukacji oraz zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa, zostali zaproszeni do biblioteki szkolnej na SMERFOWISKO. Spotkanie miało charakter międzyklasowej rywalizacji. Czwartoklasiści do smerfnej krainy przybyli ukryci pod postaciami bajkowych Smerfów. Zanim jednak rozpoczęła się rywalizacja dokonano „Sądu nad książką”. Należało stwierdzić, czy w dzisiejszych czasach, w dobie Internetu, komputerów i nowoczesnych mediów ta „staruszka” spełnia jeszcze swoją rolę. W tym celu uczniowie wysłuchali mowy oskarżyciela, obrońcy i świadków. Proces zakończył jednoznaczny i nieodwołalny werdykt sędziny. Okazało się, że książka jednak jest niezbędna w każdym społeczeństwie i dla wielu ludzi jest nadal niezastąpiona. Musi pozostać i towarzyszyć człowiekowi przez kolejne stulecia.
Kiedy już uczniowie przekonali się o istotnej roli książki jaką odgrywała, odgrywa i nadal powinna odgrywać w życiu człowieka rozpoczęła się rywalizacja. Poszczególne klasy zaprezentowały swoje smerfne stroje i jednego przedstawiciela z wioski Smerfów. Potem uczniowie musieli wykazać się swoim oczytaniem. Praca była grupowa. Cała klasa musiała solidarnie pracować, żeby pokonać przeciwników. W międzyklasowej rywalizacji klas czwartych najlepszymi okazały się:
I miejsce klasa 4d    – 25 punktów,
II miejsce klasa 4c  – 21 punktów,
III miejsce klasa 4b – 20 punktów,
IV miejsce klasa 4a – 19 punktów.
Punkty te zasilą tabelę międzyklasowej rywalizacji klas czwartych, która jest elementem realizacji projektu edukacyjnego „Czytanie daje moc” i zbliżą klasę do zdobycia nagrody - bon o wartości 100 zł, który zostanie przeznaczony na cele kulturalno-rozrywkowe np. na klasowy Dzień Dziecka. 

A.B.

I miejsce klasa 4d

   
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale