Stołówka szkolna

Uwaga! Ważna informacja!

Płatności za miesiąc maj należy uiścić w terminie od 1 – 10 czerwca.
Za miesiąc czerwiec należy zapłacić do 15-ego czerwca.
Uczniowie, którzy nie będą mieć uregulowanych płatności za obiady nie otrzymają świadectwa szkolnego.
Ewentualne odpisy w miesiącu czerwcu w okresie od 19 – 23 czerwca 2017r. należy zgłosić do 14 czerwca u p. intendentki.
Po tym terminie ze względu na koniec roku szkolnego i rozliczenia z księgowścią odpisy nie będą przyjmowane. 
 
Intendentka prosi rodziców o dokonywanie wpłat zgodnie z podaną kwotą (nie zaokrąglać i nie nadpłacać), dokładne opisywanie wpłat za obiady. Poniżej znajduje się wzór, co należy wpisywać w treści przelewu:
imię, nazwisko ucznia, klasa, szkoła (podstawowa lub gimnazjum) wyżywienie za miesiąc ................

 Wpłaty za obiady dokonujemy przelewem na konto do 10-tego dnia kolejnego miesiąca

na rachunek: 82 8470 0001 2029 0042 2916 0005

 

1. Wpłacając na konto należy podać nazwisko, imię dziecka, klasę oraz szkołę (podstawową lub gimnazjum).

2. Nie zaokrąglać wpłat!

3. Odbiorca - Zespół Szkół Sportowych w Radlinie ul. Rogozina 55

 

Cena jednego obiadu kształtuje się odpowiednio:

uczniowie - 3,00 zł

personel  - 6,00 zł

PLATNOSCI CZERWIEC 2017_UCZNIOWIE.pdf

PLATNOSCI CZERWIEC 2017_PERSONEL.pdf

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale